Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Ξεμένει» από κόκκινα δάνεια η Εθνική Τράπεζα!

Η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων περιέκοψε κατά ένα τρίτο την περίμετρο του Frontier II. Από 1,5 δισ. σε 850 με 950 εκατ. ευρώ η -μικτή- λογιστική αξία των δανείων. Κρατά πάνω της ρυθμισμένα δάνεια που εξυπηρετούνται ομαλά πάνω από 12μηνο.

«Ξεμένει» από κόκκινα δάνεια η Εθνική Τράπεζα!

Μειωμένη κατά ένα τρίτο, σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση, αναμένεται να είναι η περίμετρος της δεύτερης και τελευταίας τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στην οποία πρόκειται να προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης πολιτικής ρυθμίσεων.

Η διοίκηση της Εθνικής είχε επικοινωνήσει κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς ότι εντός του 2022 θα «τρέξει» η τιτλοποίηση Frontier II, η οποία θα περιλαμβάνει κυρίως ρυθμισμένα δάνεια, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνο, προκειμένου να επαναταξινομηθούν στα «θεραπευμένα» υπό αυξημένη επιτήρηση (Forborne Performing Exposures - FPEs).

Η αρχική εκτίμηση οριοθετούσε την περίμετρο του χαρτοφυλακίου πέριξ του 1,5 δισ. ευρώ, η δεξαμενή, όμως, των ρυθμισμένων δανείων που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνο ως κανονικά εξυπηρετούμενα μειώθηκε τους προηγούμενους μήνες καθώς πέρασαν στα FPEs δάνεια ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Έτσι, η περίμετρος της τελευταίας τιτλοποίησης της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να κινηθεί πέριξ των 850 με 950 εκατ. ευρώ και θα περιλαμβάνει πέραν των ρυθμισμένων δανείων και κάποια μη εξυπηρετούμενα, που για διάφορους τεχνικούς λόγους εξαιρέθηκαν από τις προηγούμενες πωλήσεις/τιτλοποιήσεις.

Στην κατηγορία των FPEs περιλαμβάνονταν στις 30/9/2021 δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ, επί συνόλου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 3,7 δισ. ευρώ. Η απόφαση της Εθνικής είναι να τα διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιό της καθώς εκτιμά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις τα περισσότερα εξ αυτών να καταστούν και τυπικά ενήμερα, μετά την παρέλευση τριετίας ομαλής εξυπηρέτησης.

Η τιτλοποίηση Frontier II αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α' εξαμήνου 2022, μειώνοντας το NPE ratio της Eθνικής Τράπεζας σε μονοψήφια επίπεδα (σ.σ. στις 30/9 ανερχόταν σε 11,9% σε Ελλάδα και 11,8% σε όμιλο). Με δεδομένο ότι η Εθνική διαθέτει υπερεπάρκεια προβλέψεων, δεν υπάρχει προϋπολογισθείσα ζημιά για την τελευταία τιτλοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα «ρόλαρε» αχρησιμοποίητες προβλέψεις από την τιτλοποίηση Frontier, με αποτέλεσμα ο συντελεστής κάλυψης προβλέψεων να ανέλθει στις 30/09/2021 στο 70,2% (70,1% σε εταιρική βάση). Κατά την ίδια ημερομηνία η Εθνική διέθετε απόθεμα (stock) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) 3,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, με συσσωρευμένες προβλέψεις 2,6 δισ. ευρώ.

Στόχος της Εθνικής είναι να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε 1,6 δισ. ευρώ στην Ελλάδα (1,8 δισ. στον όμιλο) ως το τέλος της φετινής χρονιάς, κίνηση που σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων θα οδηγήσει το NPE ratio σε επίπεδα αντίστοιχα του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με την παλαιά καθοδήγηση της Εθνικής, θα διαμορφωθεί σε 60 μονάδες βάσης.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v