Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προϋποθέσεις για μεγάλο μέρισμα στην Αφοί Κορδέλλου

Οι δύο παράγοντες που εκτίναξαν την κερδοφορία της χρήσης του 2021 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ποιες παράμετροι επηρεάζουν τη ζήτηση. Οι προσδοκίες για τον κλάδο του σιδηρεμπορίου από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Προϋποθέσεις για μεγάλο μέρισμα στην Αφοί Κορδέλλου

Προϋποθέσεις για τη διανομή υψηλού μερίσματος υπάρχουν φέτος στην εταιρεία Αφοί Κορδέλλου, που δραστηριοποιείται στην αγορά εμπορίας ειδών σιδήρου-χάλυβα.

Η διοίκηση της εισηγμένης είχε προτείνει στην περυσινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος, πρόταση η οποία δεν είχε γίνει αποδεκτή από συγκεκριμένη μέτοχο που κατέχει κρίσιμο ποσοστό της εταιρείας, με αποτέλεσμα να διανεμηθεί τελικά το 10% των ετήσιων κερδών (μόλις 74 χιλ. ευρώ, ή 0,0035 ευρώ ανά τίτλο, όταν το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2020 είχε διαμορφωθεί στα +765 χιλ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, με βάση την τρέχουσα νομοθεσία, το ελάχιστο διανεμόμενο μέρισμα ανέρχεται στο 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση της κράτησης για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, υπό την επιφύλαξη:

α) Της μείωσης του μερίσματος έως και το 10% των κερδών (όχι χαμηλότερα), εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των δύο τρίτων.

β) Της διανομής μηδενικού μερίσματος, αν αποφασίσει σχετικά η γενική συνέλευση των μετόχων με ποσοστό άνω του 80% επί των παρόντων.

Έτσι, με βάση τις παρούσες ισορροπίες στη μετοχική σύνθεση της Αφoί Κoρδέλλου όλα δείχνουν πως μέσα στο 2022 θα μοιραστεί από 10% έως 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού.

Η ουσία όμως βρίσκεται στο γεγονός ότι η κερδοφορία της χρήσης του 2021 εκτινάχθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, επηρεασμένη όχι μόνο από την αυξημένη ζήτηση στον κλάδο του σιδηρεμπορίου, αλλά και από τη μεγάλη διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους εξαιτίας της εκτόξευσης της διεθνούς τιμής του χάλυβα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2021 η Αφoί Κoρδέλλου σημείωσε EBITDA 5,38 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,46 εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο το EBITDA διαμορφώθηκε στα 7,5 εκατ. και το EBIT (κέρδη προ φόρων και τόκων) στα 6,2 εκατ. ευρώ!

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, κατά το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, η ζήτηση επηρεάστηκε αρνητικά από τις ανατιμήσεις στο κόστος των πρώτων υλών και των καυσίμων, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε εξαιτίας:

  1. Της περιορισμένης διόρθωσης που έλαβε χώρα στη διεθνή τιμή του μετάλλου
  2. Της εξάντλησης των φτηνών αποθεμάτων, άρα της πώλησης εμπορευμάτων που είχαν αποκτηθεί έναντι υψηλού κόστους

Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο τρίμηνο του 2021 υπήρξε κερδοφόρο για την Αφoί Κoρδέλλου και οι ετήσιες επιδόσεις της αναμένονται υψηλότερες από αυτές του εννεαμήνου, με αποτέλεσμα το διανεμόμενο μέρισμα να πιθανολογείται πως θα είναι πολλαπλάσιο από το αντίστοιχο περυσινό και η μερισματική απόδοση του τίτλου (χρηματιστηριακή αξία κοντά στα 10,5 εκατ. ευρώ) υψηλή.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές, το 2022 ξεκίνησε για τον κλάδο του σιδηρεμπορίου καλύτερα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, πλην όμως ορατές παραμένουν ακόμη οι επιπτώσεις στη ζήτηση από την εκτίναξη του κατασκευαστικού κόστους (ενέργεια, τιμές πρώτων υλών).

Παράγοντες πάντως της αγοράς, θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου η ζήτηση να τονωθεί και πάλι και μάλιστα να κυμανθεί τα επόμενα χρόνια σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα.

«Αν αρχίσουμε να βλέπουμε το κόστος να αποκλιμακώνεται κατά τους επόμενους μήνες, τότε θα δούμε και τη ζήτηση να ανταποκρίνεται και πάλι προς τα πάνω. Επιπλέον, πολλά επενδυτικά projects δεν μπορούν να αναβάλλονται επί μακρόν, ακόμη και με αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών. Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο κλάδος, όσο και το σύνολο της οικονομίας έχει μεγάλες προσδοκίες από την εισροή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και γενικότερα από την προβλεπόμενη τόνωση των επενδύσεων στη χώρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Αφoί Κoρδέλλου έχει ρυθμίσει σε μακροπρόθεσμη βάση τον δανεισμό της (έναντι χαμηλού επιτοκίου), ο οποίος εξυπηρετείται κανονικά.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v