Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προϋποθέσεις «Net Cash» για τους Ευρωσυμβούλους

Οι ταμειακές εισροές από την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου και από μια ενδεχόμενη πώληση ακινήτου αναμένεται να οδηγήσουν την εισηγμένη σε ισχυρό θετικό καθαρό ταμείο και υψηλότερα ίδια κεφάλαια. Οι προοπτικές μετά την ΑΜΚ.

Προϋποθέσεις «Net Cash» για τους Ευρωσυμβούλους

Προϋποθέσεις προκειμένου να ενισχυθεί η καθαρή θέση των Ευρωσυμβούλων και τα διαθέσιμα της εισηγμένης εταιρείας να υπερβούν το σύνολο των δανειακών της υποχρεώσεων, δημιουργούνται μέσα από τη δρομολογούμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και από μια ενδεχόμενη πώληση του ακινήτου που διαθέτει.

Ειδικότερα, με βάση τα λογιστικά στοιχεία της 30ής Ιουνίου του 2021, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας για δάνεια και μισθώσεις ανέρχονταν στα 3,7 εκατ. ευρώ, όταν κατά την ίδια ημερομηνία τα διαθέσιμα της εισηγμένης είχαν διαμορφωθεί στα 270 χιλ. ευρώ (καθαρός δανεισμός στα 3,43 εκατ. ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, η εισηγμένη δρομολογεί αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (1 νέα σε κάθε 3 παλαιές μετοχές προς 0,42 ευρώ), μέσω της οποίας επιδιώκει να αντλήσει 1,557 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτού, η εταιρεία δεν έχει κρύψει ότι διαπραγματεύεται την πώληση του ακινήτου της, η λογιστική αξία του οποίου υπολείπεται οριακά των 4 εκατ. ευρώ (3,973 εκατ. στις 30/6/2021).

Στον βαθμό λοιπόν που οι δύο αυτές κινήσεις ολοκληρωθούν με επιτυχία:

  • Πρώτον, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (+225 χιλ. ευρώ στις 30/6/2021) θα αυξηθούν λόγω της υλοποιούμενης ΑΜΚ και
  • δεύτερον, από το καθαρό χρέος των 3,43 εκατ., οι Ευρωσύμβουλοι θα βρεθούν με ισχυρό θετικό καθαρό ταμείο (Net Cash), καθώς από ΑΜΚ και πώληση ακινήτου θα εισπραχθεί αθροιστικά ένα σαφώς μεγαλύτερο ποσό των 3,43 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, η εισηγμένη εταιρεία βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς από το 2019 έχει περάσει σε κερδοφόρο πορεία και από πέρυσι κατάφερε να επαναφέρει τα ίδια κεφάλαιά της σε θετικό πρόσημο.

Το 2021 ήταν μια «ισορροπημένη» χρονιά για την εταιρεία, καθώς στο εννεάμηνο είχε σημειώσει κύκλο εργασιών 3,21 εκατ. ευρώ (έναντι 3,65 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2020) και κέρδη προ φόρων και τόκων 810 χιλ. ευρώ, σαφώς αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2020 410 χιλ., έστω και με τη συνδρομή έκτακτων αποτελεσμάτων.

Η διοίκηση των Ευρωσυμβούλων θεωρεί πως από το 2022 και κατά τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει σημαντικά αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες συμβούλων στην εγχώρια αγορά, λόγω της γενικότερης ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά και εξ’ αιτίας της δρομολόγησης των Κοινοτικών κονδυλίων (Ταμείο Ανάκαμψης, Προγράμματα ΕΣΠΑ).

Πέραν αυτών, μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη μετέπειτα στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας με βάση το νέο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί και την κεφαλαιακή ενίσχυση της εισηγμένης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v