Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣτΕ: Στην Ιntrakat η επεξεργασία νερού στη Θεσσαλονίκη

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων επεξεργασία νερού, έτσι ώστε η δυναμικότητά τους να αυξηθεί από τα 150.000 m3 σε 300.000 m3 ημερησίως. Το χρονικό της αντιδικίας με την Ακτωρ.

ΣτΕ: Στην Ιntrakat η επεξεργασία νερού στη Θεσσαλονίκη

Ο διαγωνισμός για την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού στη Θεσσαλονίκη, ανατέθηκε τελικά με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην ένωση εταιρειών «ΙΝΤRΑΚΑΤ –Γκολιόπουλος Α.Τ.Ε.-Giovanni Roptigvavo –Fiagli S.R.L.» και αποβλήθηκε η εταιρεία ΑΚΤΩΡ-ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. που είχε πάρει το διαγωνισμό.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2019 προκηρύχθηκε από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.,) δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου κατασκευή, επέκταση και εγκαταστάσεων νερού, δαπάνης 12,73 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων επεξεργασία νερού, κ.λπ., έτσι ώστε η δυναμικότητά τους να αυξηθεί από τα 150.000 m3 σε 300.000 m3 ημερησίως.

Υπήρξαν 5 προσφορές και η ένωση εταιρειών ΙΝΤRΑΚΑΤ, κ.λπ. κατετάγη πρώτη και οριστική ανάδοχος του έργου έναντι 13,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (έκπτωση 37% επί του προϋπολογισμού του έργου).

Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, κ.λπ. κατετάγη δεύτερη και άσκησε προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία έγινε δεκτή.

Όμως, η ένωση εταιρειών ΙΝΤRΑΚΑΤ, κ.λπ. προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της απόφασης της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 624/2022 απόφασή της έκανε δεκτή την αίτηση της ένωση εταιρειών ΙΝΤRΑΚΑΤ, κ.λπ. και ακύρωσε την απόφαση της εν λόγω Αρχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v