Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τι προβληματίζει τη διοίκηση του Μουσικού Οίκου Νάκα

Ποιους λόγους επικαλείται η διοίκηση του ομίλου για την πρόβλεψη ότι η κερδοφορία μπορεί να κυμανθεί σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα. Το θετικό καθαρό ταμείο και η αποτίμηση της μετοχής.

Τι προβληματίζει τη διοίκηση του Μουσικού Οίκου Νάκα

Παρά τη σημαντική βελτίωση οικονομικών επιδόσεων που σημείωσε ο Μουσικός Οίκος Νάκα κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021, εκτιμά ότι στο σύνολο της τρέχουσας δωδεκάμηνης χρήσης που λήγει τον προσεχή Ιούνιο, η κερδοφορία του ενδεχομένως να κυμανθεί σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με εκείνη της προηγούμενης χρήσης.

Ειδικότερα, στο πρώτο εξάμηνο που έληξε στις 31/12/2021 η εισηγμένη αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 10,6 στα 11,9 εκατ. ευρώ και την καθαρή της κερδοφορία από τα 583 στα 733 χιλ. ευρώ, ενώ παράλληλα διατήρησε το θετικό καθαρό ταμείο της (net cash, διαθέσιμα υψηλότερα από τον συνολικό τραπεζικό της δανεισμό) στα 773 χιλ. ευρώ παρά τις υψηλές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους της.
Ωστόσο, λόγω των εξελίξεων στις τιμές των καυσίμων και στο μέτωπο του πληθωρισμού, η διοίκηση της εταιρείας τηρεί συγκρατημένη στάση σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις της για το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ειδικότερα για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «στο μέτρο της καλύτερης δυνατής αντίληψης που μπορεί να έχει η διοίκηση μέσα στις παρούσες συνθήκες της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας προβλέπεται ότι, ο κύκλος εργασιών ενδέχεται να είναι αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη του Ομίλου, ενδεχομένως οριακά, θα μειωθούν σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.

Η ενδεχόμενη μείωση των αποτελεσμάτων χρήσης θα οφείλεται κυρίως στα αυξημένα κόστη ενέργειας και μεταφορών και δευτερευόντως στην αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων. Βασικές παράμετροι για την πορεία του Ομίλου είναι: α) η συμπεριφορά των καταναλωτών στο τέταρτο τρίμηνο της χρήσης, η οποία μετά την ραγδαία αύξηση τιμών σε βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης, ενδέχεται να επηρεάσει τις πωλήσεις του Ομίλου και β) ο εφοδιασμός του Ομίλου με προϊόντα τεχνολογίας άμεσης ζήτησης αλλά και λοιπών εμπορευμάτων».

Κατά τη χρήση 2020-2021 τα καθαρά κέρδη του Μουσικού Οίκου Νάκα είχαν διαμορφωθεί στο 1,11 εκατ. ευρώ, με την εισηγμένη κατά τα τελευταία χρόνια να διανέμει ποσά στους μετόχους της (πέρυσι 0,22 ευρώ ανά τίτλο) που υπερβαίνουν το ύψος των ετήσιων κερδών της, γεγονός που αποδίδεται στην ισχυρή της ρευστότητα (θετικό καθαρό ταμείο) και στο περιορισμένο ύψος κεφαλαίων που χρειάζεται για την υλοποίηση επενδύσεων.

Από χρηματιστηριακής πλευράς, η μετοχή διαπραγματεύεται σε επίπεδα τιμών χαμηλότερα από την καθαρή της θέση (ίδια κεφάλαια 31/12/2021 στα 16,95 εκατ. ευρώ) και με υψηλό δείκτη μερισματικής απόδοσης. Στα μειονεκτήματα του τίτλου, συγκαταλέγεται η χαμηλή του εμπορευσιμότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v