Δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ με εγγύηση 70% από την Alpha Bank

Οι επιλέξιμες ΜμΕ που θα συμμετέχουν στο “EGF”, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Alpha Bank για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Δάνεια έως 5 εκατ. ευρώ με εγγύηση 70% από την Alpha Bank

H Alpha Bank, υλοποιώντας τη δέσμευσή της για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχει χρηματοδότηση με 70% εγγύηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), μέσω συμμετοχής της στο Pan-European Guarantee Fund (EGF), στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας με το ΕΤαΕ.

Οι επιλέξιμες ΜμΕ που θα συμμετέχουν στο “EGF”, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Alpha Bank για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με τους κάτωθι ευνοϊκούς όρους:

• Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης, έως του ποσού Ευρώ 5 εκατ.

• Διάρκεια χρηματοδότησης έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος.

• Προνομιακό επιτόκιο, λόγω της μεταφοράς οφέλους από την Εγγύηση του ΕΤαΕ.

• Ευελιξία αποπληρωμής με πολλαπλούς τρόπους εξυπηρέτησης και μορφές χρηματοδότησης (Δάνεια και Ανακυκλούμενα Πιστωτικά Όρια).

Οι χρηματοδοτήσεις επωφελούνται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του EGF, που υλοποιείται από το ΕΤαΕ, με την οικονομική στήριξη των Κρατών-Mελών που συνεισφέρουν στο “EGF”.

Για την υποβολή του αιτήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους Υπεύθυνους Σχέσεων Επιχειρηματικής Πελατείας και στα Καταστήματα της Alpha Bank, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v