Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΑΘ: Τα αυξημένα κόστη έφεραν βουτιά στα κέρδη στο εξάμηνο

Τα μετά φόρων κέρδη της εισηγμενης ανήλθαν στο ποσό των € 9 χιλ. έναντι € 5.935 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά € 5.926 χιλ. ή 99,84%. Τι δηλώνει ο CEO κ. Ανθιμος Αμανατίδης.

ΕΥΑΘ: Τα αυξημένα κόστη έφεραν βουτιά στα κέρδη στο εξάμηνο

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, έχουν επηρεάσει την παγκόσμια αγορά ενέργειας και τις ευρύτερες μακροοικονομικές συνθήκες. Αν και δεν υπάρχει άμεση επίδραση των τελευταίων εξελίξεων στις δραστηριότητες του Ομίλου της ΕΥΑΘ, εντούτοις, η επίδραση είναι έμμεση και σχετίζεται με το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο σημείωσε σημαντική αύξηση ίση με 84,9%, του αντίστοιχου περσινού κόστους, παρά την μείωση της κατανάλωσης κατά 17,2%, ποσοστό που αναμένεται να βελτιωθεί εντός του 2022.

Οπως αναφέρει η εταιρία, προς το σκοπό αυτό, υλοποιεί επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ως αντίβαρο στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι οποίες προβλέπουν, αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας βιοαερίου στα τέλη του 2022, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έως το 2024 και γενικότερα, υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε, κος Άνθιμος Αμανατίδης, «Προσπαθούμε με την καθημερινή μας δραστηριότητα και τις κεφαλαιακές μας ροές, να κατευθυνθούμε προς «πράσινες» επενδύσεις και επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να έχουμε ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα, χωρίς επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Η μείωση των ενεργειακών μας καταναλώσεων βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, όπως άλλωστε και σε όλες τις εταιρείες παγκοσμίως υπό καθεστώς ενεργειακής κρίσης»,

«Σε μία περίοδο αστάθειας και επάλληλων προκλήσεων σε όλα τα επίπεδα, με κατακόρυφη και για την εταιρεία μας άνοδο του ενεργειακού κόστους, υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο πλάνο επενδύσεων με δράσεις κυκλικής οικονομίας και περιορισμού του ενεργειακού μας αποτυπώματος, δημιουργώντας ενεργειακά αντίβαρα και τετραπλασιάζοντας τα τελευταία τρία χρόνια τις επενδύσεις μας», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, κος Άγις Παπαδόπουλος.

Ειδικότερα :

- Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 33.826 χιλ. έναντι € 34.905 χιλ. της αντίστοιχης οικονομικής περιόδου, σημειώνοντας μείωση κατά € 1.079 χιλ ή 3,09%.

- Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 4.903 χιλ. έναντι € 11.844 χιλ. το Α΄εξάμηνο 2021, σημειώνοντας μείωση κατά € 6.941 χιλ. ή 58,61%, λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων από € 23.061 χιλ σε € 28.924 χιλ. εξαιτίας του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αυξήθηκε συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, κατά 79%.

- Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 564 χιλ. έναντι € 8.460 χιλ. του Α΄ εξαμήνου 2021, σημειώνοντας μείωση κατά € 7.896, ή 93,33%.

- Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 9 χιλ. έναντι € 5.935 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά € 5.926 χιλ. ή 99,84%.

- Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν στο ποσό των € 3.154 χιλ. έναντι € 11.031 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά € 7.877 χιλ ή 71,41 %.

- Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των € 91.081 χιλ. σημειώνοντας αύξηση κατά € 224 χιλ από την έναρξη του έτους

- Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

- Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30.6.2022 σε € 189.257 χιλ

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v