Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Μηδένισε το ποσοστό του το Ellington

Στο ΤΜΕΔΕ μεταβιβάστηκαν 120.861.838 μετοχές της Τράπεζας από τη Rinoa LTD. Αντιστοιχούν στο 8,08% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Attica Bank: Μηδένισε το ποσοστό του το Ellington

Σε συνέχεια της από 02-02-2023 ανακοίνωσης της, η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν των σχετικών γνωστοποιήσεων της εταιρείας Rinoa LTD (σ.σ. Ellington) και του κ. Christian Udo Schoening, περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι μετά τη σχετική μεταβίβαση των 120.861.838 μετοχών της Τράπεζας από τη Rinoa LTD στο ΤΜΕΔΕ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,08% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και μέχρι την άνω συναλλαγή Rinoa LTD ήλεγχε άμεσα τα δικαιώματα ψήφου τους), η Rinoa LTD δεν κατέχει πλέον καμία μετοχή της Τράπεζας (και συνεπακόλουθα κανένα δικαίωμα ψήφου), ενώ μηδενίστηκε και η έμμεση συμμετοχή του Christian Udo Schoening υπό την ιδιότητα του ως τελικού πραγματικού δικαιούχου (UBO) της Rinoa LTD.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v