Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Στα 2,3 δισ. μειώνονται τα NPE του 2023

Με την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Γαία ανατρέπει ο όμιλος τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια. Πού διαμορφώνεται το NPE ratio. Η καθοδήγηση της διοίκησης για τα μεγέθη.

Alpha Bank: Στα 2,3 δισ. μειώνονται τα NPE του 2023

Μειωμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα εμφανίσει στις 31/12/2023 η Alpha Bank, καθώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κίνησε στο τέλος της περασμένης χρονιάς διαδικασία πώλησης/τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου με «κόκκινα» και ρυθμισμένα στεγαστικά δάνεια.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με την επωνυμία «Γαία», το οποίο περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ και χωρίζεται σε δύο υπο-χαρτοφυλάκια. Αρχική πρόθεση της τράπεζας ήταν η πώληση του χαρτοφυλακίου, διαδικασία που «πάγωσε», όμως, καθώς εξετάζεται η δυνατότητα τιτλοποίησης, με αίτηση ένταξης των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) στο σχήμα κρατικής εγγυοδοσίας Ηρακλής ΙΙΙ.

Δεδομένης της έναρξης διαδικασίας πριν το τέλος του 2023, είναι βέβαιο ότι το χαρτοφυλάκιο ταξινομήθηκε στα προοριζόμενα προς πώληση. Επομένως, στα αποτελέσματα 4ου τριμήνου, που θα ανακοινώσει η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών στις 7 Μαρτίου, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αναμένεται να μειωθούν μόνο από την παραπάνω αναταξινόμηση σε 2,3 δισ. ευρώ (2,8 δισ. ευρώ στις 30/9).

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων εκτιμάται ότι στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε επίπεδα 32,5 με 32,6 δισ. ευρώ (+1 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2023). Αν συνυπολογιστούν και οι senior notes τίτλοι, που έχει στο ενεργητικό του ο όμιλος, η σχέση μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των χορηγήσεων (NPE ratio) υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα του 6% από 7,2% στις 30/9.

Η διοίκηση της Alpha, μετά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, αναθεώρησε την καθοδήγηση για καθαρά έσοδα από τόκους χρήσης σε 1,8 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ πριν. Την ίδια στιγμή, όμως, εκτίμησε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους το τέταρτο τρίμηνο θα είναι υψηλότερα του τρίτου (477 εκατ. ευρώ), λόγω περαιτέρω βελτίωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου και της προσέγγισης του στόχου πιστωτικής επέκτασης. Ως εκ τούτου, τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι πολύ πιθανόν να ξεπεράσουν, σύμφωνα με αναλυτές, την καθοδήγηση για 1,8 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της Alpha αναθεώρησε, επίσης, τον στόχο απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) σε άνω του 11,5% από 11%. Στο τρίτο τρίμηνο, όμως, «έτρεξε» με ρυθμό 13,9% και όπως προαναφέρθηκε, διατύπωσε εκτίμηση για υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους για το τελευταίο τρίμηνο της περσινής χρονιάς.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις κρίνονται από την αγορά συντηρητικές. Εξ ου και αναμένει ότι το μέρισμα από κέρδη χρήσης 2023 θα είναι πιθανώς υψηλότερο της καθοδήγησης. Άλλωστε, η υλοποίηση της συμφωνίας με UniCredit, σε Ελλάδα και Ρουμανία, δημιουργεί πρόσθετη αξία και βελτιώνει την κατανομή κεφαλαίων. Η έγκριση της συναλλαγής για τη Ρουμανία αναμένεται τον προσεχή Μάρτιο και θα ακολουθήσει η έγκριση για την πώληση του 51% της Alphalife.

Η υλοποίηση της συμφωνίας με UniCredit σε Ελλάδα και Ρουμανία δημιουργεί πρόσθετη αξία για τους μετόχους και βελτιώνει την κατανομή κεφαλαίων. H Alpha, χάρη στο ρουμανικό σκέλος της συμφωνίας, θα εισπράξει 300 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει κατά τουλάχιστον 100 μ.β. τους κεφαλαιακούς της δείκτες, λόγω μείωσης των RWAs.

Τέλος, προσδοκά ότι θα διατηρήσει σχεδόν αμετάβλητη τη συνεισφορά εσόδων από τη Ρουμανία, καθώς θα κατέχει μεν το 9,9%, αλλά ενός μεγαλύτερου και πιο κερδοφόρου τραπεζικού ομίλου. Στην Ελλάδα, η τεχνογνωσία των Ιταλών σε wealth management και σε προϊόντα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης θα συμβάλουν στην αύξηση των προμηθειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v