Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ίδιων μετοχών στα στελέχη

Μετά τις χθεσινές συναλλαγές ο αριθμός των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.503.598 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,26% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Motor Oil: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ίδιων μετοχών στα στελέχη

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., σε συνέχεια της από 29 Απριλίου 2024 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι στις 30 Απριλίου 2024 ολοκληρώθηκε μέσω συναλλαγών εκτός κύκλου (Over The Counter Transactions) η διαδικασία μεταβίβασης συνολικά 182.120 ίδιων μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας στους ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούν στο Σύστημα 'Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) οκτώ στελέχη της Εταιρείας και του Ομίλου.

Κατόπιν των παραπάνω συναλλαγών, ο αριθμός των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.503.598 και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,26% του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v