Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Trastor: Αποκτά εκτάσεις στον Ασπρόπυργο για την κατασκευή αποθήκης

H κατασκευή του ακινήτου στοχεύει σε πιστοποίηση LEED-Gold και το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Trastor: Αποκτά εκτάσεις στον Ασπρόπυργο για την κατασκευή αποθήκης

H Trastor A.E.E.A.Π. (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι προχώρησε στην υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΜΙΛΗΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτήτριας δύο (2) αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας 185.110 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, επί των οποίων θα ανεγερθεί ένα υπερσύγχρονο κέντρο εμπορικής αποθήκευσης και διανομής, συνολικής επιφάνειας 74.766 τ.μ.

H κατασκευή του ακινήτου στοχεύει σε πιστοποίηση LEED-Gold και το έργο βρίσκεται σε διαδικασία ένταξης συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο του προσυμφώνου η Εταιρεία κατέβαλε προκαταβολή ποσού ύψους €12 εκατ., η οποία χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από την ΑΜΚ που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2024.

Το συνολικό τίμημα για την αγορά των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας θα ισούται με την αξία της καθαρής της θέσης (NAV), όπως αυτή θα προσδιοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προσυμφώνου.

Η εν λόγω επένδυση θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών της προς απόκτηση ανώνυμης εταιρείας, μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αιρέσεων που προβλέπονται στο προσύμφωνο.

O κ. Τάσος Καζίνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, με αφορμή την πραγματοποίηση της ως άνω συμφωνίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα προσυμφωνούμε με τον στρατηγικό μας συνεργάτη, την εταιρεία Karpathios Development, τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο των logistics, η οποία αφορά την απόκτηση του μεγαλύτερου αυτόνομου κέντρου διανομής σε όλη την επικράτεια. Η στρατηγική θέση του ακινήτου που εξασφαλίζει τη μέγιστη συνέργεια με την μελλοντική ανάπτυξη του εμπορευματικού σταθμού του Θριασίου αλλά και στοιχεία πρότυπων προδιαγραφών κατασκευής και όγκου αποθήκευσης (83.000 θέσεις παλετών) καθιστούν το εν λόγω ακίνητο μοναδικό στο είδος του.

Κατόπιν της οριστικής ολοκλήρωσης της συναλλαγής η οποία και αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, η Trastor θα εδραιώσει περαιτέρω την ήδη ηγετική θέση της στον κλάδο των logistics, διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο αξίας άνω των €216 εκατ. και επιφάνειας 240χιλ. τ.μ., με το 54% αυτού να είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο αειφορίας LEED και το 80% να αποτελεί απόθεμα σύγχρονων προδιαγραφών κατασκευασμένο κατά την τελευταία τετραετία.

Παράλληλα, το μέγεθος της συναλλαγής και η εγγυημένη προσυμφωνημένη πολυετής μίσθωση του ακινήτου, αναμένεται να εξασφαλίσουν αύξηση τουλάχιστον 14,0% στα αποτελέσματα της Εταιρείας, αγνοώντας τις λοιπές προγραμματισμένες επενδύσεις έως και την απόκτηση του ακινήτου, ενώ η αναμενομένη ένταξη της επένδυσης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αυξάνει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης κατά 150 μ.β.

Τέλος, το μέγεθος της συμφωνίας αυτής και σε συνέχεια των €111 εκατ. που η Εταιρεία ήδη έχει επενδύσει σε χώρους logistics, εξακολουθεί να εκφράζει τη πίστη μας στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγχαίρουμε την Υπηρεσία Ανάπτυξης Εφοδιαστικής του Υπουργείο Ανάπτυξης που αναλαμβάνει εντονότερα πρωτοβουλίες προς τη ψηφιοποίηση, τον εξορθολογισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της Εφοδιαστικής.»

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας μετοχών. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v