Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΜ: Μείωση 15,88% στα κέρδη ομίλου στο τρίμηνο

Υποχώρηση 15,88% στον όμιλο και 15,31% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εταιρίας Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας στο α΄ τρίμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

ΚΛΜ: Μείωση 15,88% στα κέρδη ομίλου στο τρίμηνο
Υποχώρηση 15,88% στον όμιλο και 15,31% στη μητρική παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εταιρίας Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας στο α΄ τρίμηνο του 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας ανήλθε σε 14,933 εκατ. ευρώ έναντι 11,7 εκατ. ευρρώ αυξημένος κατά 27,63% σε σχέση με το τρίμηνο του 2007.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,785 εκατ. ευρώ έναντι 2,122 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 15,88%.

Tα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 2.342.501 ευρώ έναντι 2.714.769 ευρώ του Α'τριμήνου 2007 μειωμένα κατά 13,71% .

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 3.089.828 ευρώ έναντι 3.220.053 ευρώ του α' τριμήνου μειωμένα κατά 4,04%.

Oι πωλήσεις του εμπορικού κλάδου ανήλθαν σε 8.961.050 ευρώ έναντι 7.928.482 ευρώ του α' τριμήνου 2007 αυξημένες κατά 13,02%.

Oι πωλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου ποσού 5.801.835 ευρώ έναντι 3.730.223 ευρώ του α' τριμήνου 2007 σημείωσαν αύξηση κατά 55,54%.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του εμπορικού κλάδου κατά την 31.3.2008 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας COMPTON HOUSE HELLAS (ELC) (Πωλήσεις 894.950 ευρώ, ζημιές μετά φόρων 94.260 ευρώ), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην συγκριτική πληροφόρηση της 31.3.2007 λόγω του ότι εξαγοράστηκε τον Νοέμβριο του 2007.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους επιβαρύνθηκαν με το κόστος (ενοικίων, προσωπικού κλπ) 6 νέων καταστημάτων Χίος, Κόρινθος, Ταύρος, Λάρισα, Αλίμου και Θεσσαλονίκης τα οποία έχουν μισθωθεί αλλά θα λειτουργήσουν το δεύτερο τρίμηνο του 2008.

Επίσης τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με πρόσθετους τόκους 120.000 ευρώ λόγω του δανείου των 6.000.000 ευρώ που λήφθηκε για την εξαγορά της αλυσίδας παιχνιδιών EARLY LEARNIG CENTRE το οποίο στο πρώτο τρίμηνο επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ζημιά 94.260 ευρώ λόγω της έντονης εποχικότητας του κλάδου των παιχνιδιών.

Στο πρώτο τρίμηνο 2008 οι πωλήσεις του εμπορικού κλάδου δεν παρουσίασαν την αναμενόμενη αύξηση που οφείλεται στην κατά 3 βδομάδες αργότερα του Πάσχα σε σχέση με το 2007, των προβλημάτων που προκλήθηκαν λόγω της δυσλειτουργίας των λιμανιών και των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη στον Απρίλιο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 36% χωρίς να έχουν λειτουργήσει τα παραπάνω νέα καταστήματα.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του έτους θα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχει ανακοινώσει.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12,676 εκατ. ευρώ έναντι 11,303 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 12,15%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,687 εκατ. ευρώ έναντι 1,992 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 15,31% .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v