Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τρία Άλφα: Με 27,12% ο Δ. Εφραίμογλου

Σε 27,12% και 4,96% διαμορφώθηκαν τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Δ. Εφραίμογλου και προέδρου κ. Μ. Εφραίμογλου στην εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα.

Τρία Άλφα: Με 27,12% ο Δ. Εφραίμογλου
Σε 27,12% και 4,96% διαμορφώθηκαν τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου του αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Δ. Εφραίμογλου και προέδρου κ. Μ. Εφραίμογλου στην εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα.

Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρία Εριουργία Τρία Άλφα ανακοινώνει ότι έλαβε ενημέρωση από τους κάτωθι μετόχους για τα εξής:

1. Ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Μηνάς Εφραίμογλου του Δημητρίου διέθεσε την 12/6/2008 55.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου συνολικής αξίας ευρώ 831.600,00 με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας να κατέλθει σε 4,96%.

2. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Εφραίμογλου του Μηνά προέβη την 12/6/2008 στην αγορά 55.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου συνολικής αξίας ευρώ 831.600,00 με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας να ανέλθει σε 27,12%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v