Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Καλπίνης Σίμος μετονομάζεται σε ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Από 5 Αυγούστου 2008, η επωνυμία της εταιρίας Καλπίνης Σίμος στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε "ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ".

Η Καλπίνης Σίμος μετονομάζεται σε ΕΛΑΣΤΡΟΝ
Από 5 Αυγούστου 2008, η επωνυμία της εταιρίας Καλπίνης Σίμος στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε "ΕΛΑΣΤΡΟΝ  ΑΕΒΕ".

Υπενθυμίζεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Καλπίνης Σίμος γνωστοποιεί ότι την 26η Ιουνίου 2008 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε "ΕΛΑΣΤΡΟΝ."

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ' αριθ. Κ2 - 8632 / 16.07.2008 απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση την 31η Ιουλίου 2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v