Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας: Αγορά μετοχών από βασικούς μετόχους

H Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας ανακοινώνει ότι ο κ. Ι. Κλουκίνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, προέβη στις 11/09/2008 σε αγορά 34.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Αγορά μετοχών από Ι. Λάππα, Λ. Σπετζάρη.

Κλουκίνας: Αγορά μετοχών από βασικούς μετόχους
H εταιρία Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας ανακοινώνει ότι ο κ. Ιωάννης Κλουκίνας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, προέβη στις 11/09/2008 σε αγορά 34.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 104.834,64 ευρώ.

Επίσης, ο κ. Ιωάννης Λάππας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, προέβη στις 11/09/2008 σε αγορά 44.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 135.795,09 ευρώ.

Τέλος, ο κ. Λουκάς Σπεντζάρης, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, προέβη στις 11/09/2008 σε αγορά 37.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 113.925,48 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v