Έλτον: Κάλυψη της ΑΜΚ της Elton Corporation DOO

Η Έλτον ΑΕΒΕ γνωστοποιεί την ΑΜΚ της Elton Corporation DOO, θυγατρικής της εταιρίας κατά 100% που εδρεύει στο Βελιγράδι της Σερβίας, κατά το ποσό των 500.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Έλτον ΑΕΒΕ.

Έλτον: Κάλυψη της ΑΜΚ της Elton Corporation DOO
Η Έλτον ΑΕΒΕ γνωστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Elton Corporation DOO, θυγατρικής της εταιρίας κατά 100% που εδρεύει στο Βελιγράδι της Σερβίας, κατά το ποσό των 500.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Έλτον ΑΕΒΕ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας της θυγατρικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v