Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λαζαρίδη: Στις 15/6 η αποκοπή μερίσματος 0,01 €

Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη γνωστοποιεί ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 04/06/2010 απόφαση της Γ.Σ. Στις 15/6 η αποκοπή μερίσματος 0,01 ευρώ.

Λαζαρίδη: Στις 15/6 η αποκοπή μερίσματος 0,01 €
Η εταιρία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη γνωστοποιεί ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη με την από 04/06/2010 απόφαση της Γ.Σ. Στις 15/6 η αποκοπή μερίσματος 0,01 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:

1. Κων/νος Λαζαρίδης Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη Αντ/δρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
3. Γεώργιος Ζάχαρης Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
4. Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
5. Αργύριος Γκότσης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
6. Αθανάσιος Εξάρχου Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό)
7. Παναγιώτης Χρονόπουλος Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό)
8. Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)
9. Γεώργιος Χαρίσκου Μέλος του Δ.Σ (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Εξάλλου, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 04ης Ιουνίου 2010, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,01 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,009 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Tρίτη 15/06/2010. Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010. Η καταβολή του μερίσματος που θα πραγματοποιηθεί μέσω της Eurobank θα ξεκινήσει στις 23/6/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v