Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

Η διοίκηση της ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι την 29.12.2010 αποφασίσθηκε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατόπιν αυτού, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τη Γ.Σ. του 2012.

ΑΕΓΕΚ: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα
Η διοίκηση της εταιρίας ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι την 29.12.2010 αποφασίσθηκε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατόπιν αυτού, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012.

Ειδικότερα, η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

Σωτήριος Γαβριήλ Πρόεδρος /Μη Εκτελεστικό Mέλος
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σίμας Αντιπρόεδρος /Εκτελεστικό Μέλος
Χαρίτων-Ιπποκράτης Διονυσάτος Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Τσιτσιλώνης Εκτελεστικό Μέλος
Θεόδωρος Μέγγουλης Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Γαρμπής Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Κοράλλης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Γεωργιάδης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Γκουρογιάννης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Παπανδρέου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Την εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ο κ. Χαρίτος Διονυσάτος, Δ/νων Σύμβουλος, και ο κ. Ιωάννης Τσιτσιλώνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς υποστήριξη και αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v