Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Υπέγραψε ομολογιακά 3,950 εκ.

Το Δ.Σ. της Γενικής Εμπορίου προέβη στην υπογραφή συμβάσεων έκδοσης κοινών έγχαρτων μέσο - μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων ύψους 3.950.000 ευρώ. Στα σκαριά ομολογιακά ακόμα 5,5 εκ.

ΓΕΒΚΑ: Υπέγραψε ομολογιακά 3,950 εκ.
Το Δ.Σ. της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας, νόμιμα εξουσιοδοτημένο από την από 29.06.2010 Γενική Συνέλευση, προέβη στην υπογραφή συμβάσεων έκδοσης κοινών έγχαρτων μέσο - μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων ύψους 3.950.000 ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 30.12.2010.

Ομολογιούχοι δανειστές και διαχειριστές πληρωμών ορίστηκαν, κατά ευρώ 2.000.000 η Εμπορική Τράπεζα και κατά ευρώ 1.950.000 η Alpha Bank με διάρκεια πέντε και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει έρθει σε συμφωνία για την έκδοση νέων ομολογιακών δανείων ύψους 5.500.000 €, τα οποία θα καλύψουν κατά δύο εκατομμύρια 2.000.000 € εκάστη, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς  και κατά 1.500.000 € η Eurobank.
 
Οι σχετικές συμβάσεις και τα οριστικά ποσά έκδοσης, τα οποία θα εξαρτηθούν από τις δανειακές ανάγκες της εταιρίας, προβλέπεται να υπογραφούν εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29.06.2010, είχε αποφασίσει έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους μέχρι 15.000.000 €, τα οποία θα παρέχουν στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, με διάρκεια έως οκτώ (8) έτη, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v