Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Ανανέωση ειδικής διαπραγμάτευσης

Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι ενεκρίθη η ανανέωση της ιδιότητας ως Ειδικού Διαπραγματευτή της Guardian Trust Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. επί των μετοχών της, προς ενίσχυση της ρευστότητας αυτών.

Ευρωσύμβουλοι: Ανανέωση ειδικής διαπραγμάτευσης
Η εταιρία Ευρωσύμβουλοι ανακοινώνει ότι ενεκρίθη η ανανέωση της ιδιότητας ως Ειδικού Διαπραγματευτή της Guardian Trust Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. επί των μετοχών της, προς ενίσχυση της ρευστότητας αυτών. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ευρωσύμβουλοι έχει υπογράψει Σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την "GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ", με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η "GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ" θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ".

2. Η διάρκεια της ανανέωσης της Σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία έχει διάρκεια ενός (1) έτους , ήτοι από 01/02/2011 έως και 01/02/2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v