Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λεβεντέρης: 29/8 η καταβολή τόκων προνομιούχων

Η Λεβεντέρης ανακοινώνει την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2011.

Λεβεντέρης: 29/8 η καταβολή τόκων προνομιούχων
Η Λεβεντέρης ανακοινώνει την καταβολή τόκου στους προνομιούχους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2011:

Μικτό: 0,0435 € ανά Προνομιούχο μετοχή
Μείον παρακρατηθείς φόρος 35%: 0,0152 €
Καθαρό ποσό: 0,0283 € ανά Προνομιούχο μετοχή .

Δικαιούχοι του ως άνω τόκου είναι οι κάτοχοι Προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 23ης Αυγούστου 2011 (RECORD DATE). Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011. Κατά συνέπεια, από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης τόκων. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 29η Αυγούστου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς ως ακολούθως :

1. Στους χειριστές των δικαιούχων μετόχων εφόσον έχουν δηλώσει ότι έχουν το δικαίωμα είσπραξης του τόκου.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ., με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε.(Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπρόσωπος είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τους, μέχρι 30.11.2011

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (30 Νοεμβρίου 2011) η πληρωμή του τόκου θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Λεβεντέρης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v