Ευρωσύμβουλοι: Σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας

Υπογράφηκε στις 10/02 η σύμβαση του Υπουργείου Υγείας με την εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ που αφορά σε έργο οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων.

Ευρωσύμβουλοι: Σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας
Υπογράφηκε στις 10/02 η σύμβαση του Υπουργείου Υγείας με την εταιρεία Ευρωσύμβουλοι ΑΕ που αφορά το έργο της «Ανάπτυξης και βελτίωσης συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με τη χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος».

Το έργο αφορά την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας των εποπτευόμενων φορέων και υπηρεσιών της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), καθώς και την υποστήριξη στην κατάρτιση των προϋπολογισμών τους.

Στόχος του έργου είναι η ορθότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων των Νοσοκομείων των δύο ΥΠΕ, μέσω ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης. Η πολυπληθής ομάδα που θα στελεχώσει τον μηχανισμό, θα αποτελείται από οικονομολόγους, λογιστές και τεχνικούς πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 806.900 ευρώ, εκ των οποίων 212.400 ευρώ αφορούν την 3η ΥΠΕ και 594.500 ευρώ την 4η ΥΠΕ, ενώ η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v