Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30/3 τα αποτελέσματα έτους της Λεβεντέρη

Η Ν.Λεβεντέρης θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011 την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012. Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2011 στους κατόχους κοινών μετοχών.

Στις 30/3 τα αποτελέσματα έτους της Λεβεντέρη
Η Ν.Λεβεντέρης θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011 την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012. Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2011 στους κατόχους κοινών μετοχών. 

Η καταβολή τόκων στους προνομιούχους μετόχους θα γίνει στις 28 Αυγούστου 2012. Ημερομηνία αποκοπής 20 Αυγούστου 2012. Δικαιούχοι τόκου (RECORD) DATE 22 Αυγούστου 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v