Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 2.500 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο

Η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος προέβη στις 23/5/2012 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 1.500,00 ευρώ.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αγορά 2.500 μετοχών από τον Γ. Τσινάβο
Η εταιρεία Κρι Κρι Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος, Υπόχρεο Πρόσωπο, ως τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας), προέβη στις 23/5/2012 σε αγορά 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 1.500,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v