Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ν. Λεβεντέρης: Ορισμός αμοιβών των μελών του ΔΣ

Οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Ν. Λεβεντέρης, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06.

Ν. Λεβεντέρης: Ορισμός αμοιβών των μελών του ΔΣ
Οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Ν. Λεβεντέρης, που πραγματοποιήθηκε στις 28/06 ενώ καθορίσθηκαν και οι αμοιβές των εργαζομένων συμβούλων.

Ακόμη αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών και η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.

Επίσης, εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2012 ως τακτικός ως Τακτικός Ελεγκτής ο κος Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11951 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής η κα. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v