Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Aστικά Ακίνητα: Πρόσθετοι φόροι 185 χιλ.

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Alpha Aστικά Ακίνητα για τις χρήσεις 2006 έως 2009. Από τον ανωτέρω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 185 χιλ. ευρώ οι οποίοι θα βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως 2012.

Alpha Aστικά Ακίνητα: Πρόσθετοι φόροι 185 χιλ.
Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Alpha Aστικά Ακίνητα για τις χρήσεις 2006 έως 2009.

Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

Από τον ανωτέρω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ποσού 185 χιλ. ευρώ συνολικά για τις τέσσερες ελεγχόμενες χρήσεις, οι οποίοι θα βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v