Νέος Οικονομικός Διευθυντής στην Ευρωσύμβουλοι

Τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι από 01/10/2012, στη θέση του συνταξιοδοτηθέντος κ. Μονοχρήστου Χρήστου, αναλαμβάνει ο κ. Χαβούζης Μιχάλης.

Νέος Οικονομικός Διευθυντής στην Ευρωσύμβουλοι
Τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρίας Ευρωσύμβουλοι από 01/10/2012, στη θέση του συνταξιοδοτηθέντος κ. Μονοχρήστου Χρήστου, αναλαμβάνει ο κ. Χαβούζης Μιχάλης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v