Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Νέο μέλος στο Δ.Σ.

Το Δ.Σ. της Κρι Κρι εξέλεξε την 1η/4/2013 τον κ. Δημήτριο Τακά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του προσφάτως παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Σταύρου.

Κρι Κρι: Νέο μέλος στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. της Κρι Κρι εξέλεξε την 1η/4/2013 τον κ. Δημήτριο Τακά ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, σε αντικατάσταση του προσφάτως παραιτηθέντος κ. Ιωάννη Σταύρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Δ.Σ. έχει πλέον ως ακολούθως:

- Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,
- Σταμάτιος Σκιάνης του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος,
- Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος,
- Κλεόβουλος Αλεξιάδης του Βύρωνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- Θεόδωρος Ξεντές του Κύριλλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- Δημήτριος Τακάς του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v