Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοι Κορδελλου: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουλίου

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτημα μετόχου.

Αφοι Κορδελλου: Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουλίου
Η  ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  που πραγματοποιήθηκε σήμερα 29.06.2022 και στην οποία παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 70,564 % (14.976.675 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών), του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναβλήθηκε για τις 14 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ, στον ίδιο τόπο, ύστερα από αίτημα μετόχου εκπροσωπούντος ποσοστό πλέον του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v