Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Κίνδυνος «dilution» σε έξι εισηγμένες

Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε εταιρείες που αναζητούν ίδια κεφάλαια εκδίδοντας κοινές ή και προνομιούχες μετοχές. Οι υψηλές αναλογίες νεοεκδιδόμενων τίτλων, ο ρόλος των βασικών μετόχων και η «πλάτη» των πιστωτριών τραπεζών.

ΧΑ: Κίνδυνος «dilution» σε έξι εισηγμένες

Πληθαίνουν οι εισηγμένες εταιρείες οι οποίες, στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, προχωρούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εκδίδοντας είτε κοινές είτε προνομιούχες μετοχές.

Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη -συνήθως- υψηλή αναλογία νέων τίτλων και το τρέχον χρηματιστηριακό κλίμα, θα οδηγήσουν σε μεγάλη διάχυση ποσοστών (dilution) όσους μετόχους μειοψηφίας δεν συμμετάσχουν στις επικείμενες εκδόσεις κεφαλαίου.

Έτσι, για τη διάσωση της βιομηχανίας ξύλου Ακρίτας, ψηφίστηκε πρόσφατα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μέσω της οποίας θα αντληθούν 19,59 εκατ. ευρώ. Η ΑΜΚ θα γίνει με παραίτηση των παλαιών μετόχων, με τους βασικούς μετόχους να καταβάλλουν 12,793 εκατ. και τις τράπεζες να κεφαλαιοποιούν χρέη 6,797 εκατ. ευρώ. Συνολικά, θα εκδοθούν 64,64 εκατ. νέες προνομιούχες μετοχές (σήμερα η εταιρεία διαθέτει 13 εκατ. κοινές μετοχές), οι οποίες θα μπορούν να μετατραπούν σε κοινές.

Η διάχυση των υφιστάμενων μετόχων μειοψηφίας θα είναι μεγάλη, ωστόσο μέσα από αυτή την κίνηση, τα ίδια κεφάλαια της θρακιώτικης βιομηχανίας θα περάσουν σε θετικό έδαφος, θα αποκατασταθεί η ισορροπία στο κεφάλαιο κίνησης και θα μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης.

Η DIONIC διαθέτει σήμερα 5,87 εκατ. μετοχές και αποτιμάται στο ΧΑ περίπου προς 4,4 εκατ. ευρώ. Ο εισηγμένος όμιλος, αφού ρύθμισε τα δάνειά του με τη Eurobank, διαπραγματεύεται με την Alpha Bank την κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων προς αυτή (υπάρχει ένα μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο) μέσα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μετατροπή του ΜΟΔ ύψους περίπου δέκα εκατ. ευρώ σε προνομιούχες μετοχές (μάλλον με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές).

Η νηματουργία Βαρβαρέσος διαπραγματεύεται στο ταμπλό του ΧΑ μόλις προς 714 χιλ. ευρώ, εξαιτίας των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετώπισε ο κλάδος μετά την πλήρη απελευθέρωση των εισαγωγών από τη ΝΑ Ασία (2005). Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια ανάκαμψης της εισηγμένης μέσα από την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος. Για την κεφαλαιακή ενίσχυση της βορειοελλαδίτικης νηματουργίας (θα αντληθεί ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν τρεις νέες μετοχές για κάθε μία παλιά, με αποτέλεσμα -αν καλυφθεί πλήρως η έκδοση- ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων από το 1.638.344 να εκτιναχθεί στα 6.553.376. Είναι προφανές πως όποιος μέτοχος δεν συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα δει το ποσοστό του να περιορίζεται δραστικά.

Η τρέχουσα αποτίμηση της Unibios στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κυμαίνεται μόλις στο 1,05 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, που επέστρεψε στα κέρδη το πρώτο φετινό εξάμηνο, έχει αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (έως 3,75 εκατ. ευρώ), με τη διάθεση τεσσάρων νέων μετοχών για κάθε μία παλιά. Με δεδομένο ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη προκαταβάλει το τίμημα, θα αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό τους στην εταιρεία, σε περίπτωση που η έκδοση δεν καλυφθεί πλήρως.

Η Audiovisual σήμερα διαθέτει 102.847.472 κοινές μετοχές και επιπλέον 29.779.806 προνομιούχους τίτλους (έχουν προέλθει από αυξήσεις κεφαλαίου, τις οποίες κάλυψε ο βασικός μέτοχος). Οι προνομιούχες μετοχές θα προστεθούν στο μέλλον στις κοινές (είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμες σε κοινές), με αποτέλεσμα η συμμετοχή των μετόχων μειοψηφίας να συρρικνωθεί περαιτέρω.

Η εταιρεία Βαράγκης έχει προσφύγει στις διατάξεις του άρθρου 106α, με στόχο τη χρηματοοικονομική της αναδιάρθρωση. Με την εισηγμένη να αποτιμάται σήμερα στο ΧΑ μόλις προς 227 χιλ. ευρώ, λέγεται πως στο σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, τότε θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της εταιρείας, πλην όμως θα μειωθούν τα ποσοστά συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v