ΧΑ: Οριακή μείωση του ποσοστού των ξένων τον Οκτώβριο

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου έκλεισε στα €36,83 δισ. τον Οκτώβριο, μειωμένη κατά 6,2%. Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 59,9% των συναλλαγών. Στα 47,3 εκατ/ η μέση αξία συναλλαγών.

ΧΑ: Οριακή μείωση του ποσοστού των ξένων τον Οκτώβριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Οκτωβρίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,5% έναντι 65,6%.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2018. Τον Οκτώβριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

·         Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €36,83 δισ., μειωμένη κατά 6,2% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 6,0%.

·         Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.  

·         Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,5% έναντι 65,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (972,11 εκατ. ευρώ ή 2,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,8%, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

·         Συνολική αξία συναλλαγών €1,09 δισ. (αυξημένη κατά 7,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 19,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

·         Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 585.866.315 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 26,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (462.182.669 τεμάχια) και μείωση 35,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 (912.162.491 τεμάχια).

·         Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 59,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

·         16,53 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,47 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

·         621 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 599 τον προηγούμενο μήνα).

·         Απώλειες της τάξης του 7,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2018 έφτασε τα €1.089,11 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 7,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.018,05 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €912,51 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 19,4%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2018 ήταν €47,35 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€50,90 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€41,48 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2018 ανήλθε στις 16.525 έναντι 15.473 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 14.351).

Τον Οκτώβριο 2018 δημιουργήθηκαν 621 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 599 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,83 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €39,25 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 6,2%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €40,80 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 9,7%.

Τον Οκτώβριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €37,28 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€61,95 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€20,65 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€10,22 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,47 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€40,57 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€14,48 εκατ.),  Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,65 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,02 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €37,23 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€21,78 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€21,51 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€6,13 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€4,60 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,96 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€10,42 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€8,09 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 59,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Οκτώβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 55,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 15,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,5% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,5% έναντι 65,6%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,0% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v