ΧΑ: Μειώθηκε στο 67,2% το μερίδιο των ξένων το Σεπτέμβριο

Εισροές 50,9 εκατ. ευρώ από τους ξένους επενδυτές τον προηγούμενο μήνα, με το ποσοστό τους ωστόσο να μειώνεται. Πωλητές οι Ελληνες. Υποχώρησε 3,3% η συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.

ΧΑ: Μειώθηκε στο 67,2% το μερίδιο των ξένων το Σεπτέμβριο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2019. Τον Σεπτέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €45,75 δισ., μειωμένη κατά 3,3% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 4,8%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 67,2% έναντι 67,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,7%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.723,33 εκατ. ευρώ ή 3,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,7% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

• Συνολική αξία συναλλαγών €1,32 δις (μειωμένη κατά 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 29,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 574.369.559 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 11,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (650.325.108 τεμάχια) και αύξηση 24,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 (462.182.669 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 51,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 18,44 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 20,14 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

582 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 626 τον προηγούμενο μήνα).

Η Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2019 έφτασε τα €1.315,10 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 4,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.382,98 εκατ. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.018,05 εκατ., σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 29,2%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Σεπτεμβρίου 2019 ήταν €68,01 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€70,26 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€50,90 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Σεπτέμβριο 2019 ανήλθε στις 18.440 έναντι 20.135 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Σεπτέμβριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.473).

Τον Σεπτέμβριο 2019 δημιουργήθηκαν 582 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 626 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €45,75 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €47,30 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 3,3% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €39,25 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 16,6%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Σεπτέμβριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €50,95 εκατ.

Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€57,29 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€22,22 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,31 εκατ.) και Κεντρική Κυβέρνηση (€1,73 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€17,96 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,24 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,79 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,48 εκατ.) .

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €50,95 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€36,71 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€19.41 εκατ.) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€12,01 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,05 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,72 εκατ.) και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€1,26 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Σεπτέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 51,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 50,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Σεπτέμβριο του 2018 είχαν πραγματοποιήσει το 55,6% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Σεπτέμβριο 2019 πραγματοποίησαν το 22,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 24,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,2% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 64,7% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Αυγούστου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο έναντι 67,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v