Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στο 66,1% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Ιανουάριο

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €50,06 δισ., μειωμένη κατά 0,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η Συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €1,62 δισ.

ΧΑ: Στο 66,1% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων τον Ιανουάριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου τον Ιανουάριο-συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 66,1% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,4% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Axianumbers.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο 2020 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €50,06 δισ., μειωμένη κατά 0,6% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 0,5%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιανουαρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 68,5% έναντι 68,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.785,01 εκατ. ευρώ ή 3,6%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 66,1% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,4% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

• Συνολική αξία συναλλαγών €1,62 δισ. (αυξημένη κατά 22,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 94,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 685.623.450 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 44,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (474.898.526 τεμάχια) και αύξηση 43,0% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 (479.325.317 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2020 πραγματοποίησαν το 53,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 21,11 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 18,79 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 728 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 587 τον προηγούμενο μήνα).

• Απώλειες της τάξης του 0,6% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2020 έφτασε τα €1.617,25 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 22,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.325,59 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €832,91 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 94,2%

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2020 ήταν €77,01 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€77,92 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€37,86 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στις 21.106 έναντι 18.785 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιανουάριο του 2019 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 14.170).

Τον Ιανουάριο 2020 δημιουργήθηκαν 728 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 587 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €50,06 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €50,35 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 0,6% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €36,67 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 36,5%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιανουάριο 2020 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €-104,12 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€3,20 εκατ.) και Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€2,60 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€65,45 εκατ.), Οργανισμούς Ε.Ε. (€18,45 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) Αμοιβαία Κεφάλαια (€13,72 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€4,71 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€3,97 εκατ.) και Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,38 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €104,13 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€61,36 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) Αμοιβαία Κεφάλαια (€57,24 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€29,40 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων & Εταιρειών Ειδικού Σκοπού) (€9,40 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€5,71 εκατ.) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,83 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€45,85 εκατ.) και Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€14,51 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2020 πραγματοποίησαν το 53,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 54,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιανουάριο του 2019 είχαν πραγματοποιήσει το 61,4% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιανουάριο 2020 πραγματοποίησαν το 21,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,0% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 66,1% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2019, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 33,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v