Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 3.7.2020.

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια του Αμοιβαίου

H Alpha Asset Management ανακοίνωσε, ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται με την ολοκλήρωση της αποτιμήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2020 , ανέρχεται σε €658.029,42, ήτοι €0,81 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 2.7.2020.

Από την 1.7.2020, τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 15,0300 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 3.7.2020. Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών.

Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 6.7.2020 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με τα επιπλέον μερίδια.

Από την 10.7.2020 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v