Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Μποναμάς κερδών από την επιστρεπτέα προκαταβολή

Αρκετές εταιρείες του ΧΑ φέρεται να έχουν προσφύγει στο μέτρο, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να λογιστικοποιήσουν ως κέρδος το 50% του ποσού ακόμη και στη χρήση του 2020. Τα παράπλευρα οφέλη.

Εισηγμένες: Μποναμάς κερδών από την επιστρεπτέα προκαταβολή

Δεν είναι λίγες οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που έχουν προσφύγει στο μέτρο της λεγόμενης «επιστρεπτέας προκαταβολής», το οποίο έχει λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις εν μέσω της τρέχουσας πανδημίας.

Με βάση τις πρόνοιες του μέτρου, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν, θα εισπράξουν ένα ποσό χρημάτων το 50% του οποίου θα τους χαριστεί και το υπόλοιπο μισό θα επιστραφεί σε βάθος χρόνου και μάλιστα έναντι πολύ χαμηλού επιτοκίου.

Οι εταιρείες που δικαιούνται να ωφεληθούν από το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, είναι είτε αυτές που πλήττονται με βάση τον κύκλο εργασιών τους από την τρέχουσα πανδημία, είτε εκείνες που υποχρεώθηκαν εκ του νόμου να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

Ο λογιστικός χειρισμός της επιστρεπτέας προκαταβολής

Σύμφωνα με ορκωτούς ελεγκτές:

  1. Το 50% του ποσού που δεν θα επιστραφεί θα πρέπει να απεικονιστεί λογιστικά ως έκτακτο κέρδος, επηρεάζοντας άμεσα την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων και έμμεσα το ύψος των ιδίων κεφαλαίων (δεν θα «περάσει» απ’ ευθείας στην καθαρή θέση).
  2. Ο χρόνος λογιστικοποίησης των κερδών δεν εξαρτάται από το πότε θα εισπραχθούν τα χρήματα. Δηλαδή, μπορεί τα κέρδη να εγγραφούν στην τρέχουσα χρήση και να εκταμιευθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2020.
  3. Αυτό που παραμένει ανοιχτό και θα εξαρτηθεί πιθανότατα από τις αποφάσεις κάθε εταιρείας, είναι αν μέσα στη χρήση του 2020 εγγραφεί το σύνολο του λογιστικού κέρδους, ή αυτό θα επιμεριστεί σε περισσότερες χρονιές.

Το δίλημμα αυτό εστιάζεται στο ότι για να δικαιούται μια επιχείρηση να παρακρατήσει το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να τηρήσει ορισμένες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων η διατήρηση των ίδιων θέσεων εργασίας και η συνέπεια καταβολών στις φορολογικές υποχρεώσεις. Έτσι, υπάρχει η περίπτωση ορισμένες εταιρείες να λογιστικοποιήσουν μέσα στο 2020 το σύνολο του έκτακτου κέρδους, επικαλούμενες ότι θα συνεχίσουν να τηρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και στο μέλλον. Άλλες όμως θα έχουν πιθανόν την ευχέρεια να διαμοιράσουν το κέρδος αυτό σε περισσότερες χρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αρκετές εισηγμένες εταιρείες μέσα από το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, όχι μόνο καρπώνονται δωρεάν ένα σημαντικό ποσό, αλλά παράλληλα δανείζονται μακροπρόθεσμα και μάλιστα με πολύ ευνοϊκό επιτοκιακό κόστος, το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες τους εν μέσω πανδημίας.

Στην πράξη ωστόσο, αναμένεται να υπάρξουν και παράπλευρα οφέλη. Συγκεκριμένα, ορισμένες εισηγμένες εταιρείες οι οποίες ήδη διαθέτουν επαρκή ρευστότητα για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους, θα διοχετεύσουν το νέο χρήμα σε επενδύσεις και λοιπές προωθητικές κινήσεις, προκειμένου να εκμεταλλευθούν την «επόμενη μέρα» που θα προκύψει μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Στέφανος Kοτζαμάνης ko[email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v