Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μέσω ΕΣΠΑ

Μέτρα και προτάσεις για την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον ψηφιακό της μετασχηματισμό αναλαμβάνει εξειδικευμένος συμβουλευτικός οίκος. Στόχος η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μέσω ΕΣΠΑ

Σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης και Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΚ».

Πρόκειται για ένα πλήρως επιδοτούμενο πρόγραμμα, το ύψος του οποίου υπερβαίνει το ένα εκατ. ευρώ και ως στόχο, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πρόσληψης εξειδικευμένου συμβουλευτικού οίκου, ο οποίος με τη σειρά του θα προχωρήσει σε σειρά προτάσεων και λύσεων που θα αφορούν τόσο στη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας της Επιτροπής όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τρόπου δράσης της.

Αποσκοπεί δηλαδή μέσα από μια ριζική αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΚ σε ταχύτερους, εξυπνότερους, διευρυμένους και αποτελεσματικότερους ελέγχους μέσα από καλύτερες διαδικασίες, χωρίς να παραγνωρίζεται και ο παράγοντας του λειτουργικού κόστους.

Εκτιμάται ότι περίπου σε 1,5 με δύο χρόνια από σήμερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί και στη συνέχεια, με την υιοθέτηση των πορισμάτων του, θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Σε χθεσινή της ανακοίνωση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέφερε:

Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται η λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του φορέα σε τομείς διαδικασιών και υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού και εποπτικού έργου.

Η εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων μέσω ΕΣΠΑ αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς δρομολογείται ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιτρέπει τη λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των εξωστρεφών υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του φορέα, στο πλαίσιο άσκησης του εποπτικού του ρόλου. Ειδικότερα, με τη στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων θα επιτευχθεί η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, μέσω βελτιωμένης λειτουργίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ θα οδηγήσει και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνόλου της αγοράς.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός βελτιωμένου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών, μέσω τυποποίησης καθώς και ενίσχυσης του ψηφιακού μετασχηματισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό ενός βελτιωμένου επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας της Επιτροπής, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής σύγχρονων μοντέλων, προτύπων και μεθόδων τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τη ροή διαδικασιών παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα στο έργο εντάσσονται η διαμόρφωση της νομοθετικής βάσης για την υλοποίηση και επιτυχή υιοθέτηση προτάσεων αναδιοργάνωσης του φορέα, όπως και η ανάλυση προδιαγραφών για τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα που θα υποστηρίξουν το νέο, βελτιωμένο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Πρόεδρος της Ε.Κ. και Μέλος του Management Board της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κα Βασιλική Λαζαράκου καθώς και οι Αντιπρόεδροι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Νικόλαος Κονταρούδης και κα Αναστασία Στάμου δήλωσαν τη μεγάλη ικανοποίησή τους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τονίζοντας την κρισιμότητα του έργου για τη λειτουργία του φορέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα τεχνολογικά και επιχειρησιακά εξελιγμένο, σύγχρονο και πιο αποδοτικό περιβάλλον, με σημαντικά και πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της αγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v