Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

H Fitch αναβάθμισε τα ομόλογα ελληνικών τραπεζών

Ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε σε «Β-/RR4» από «CCC/RR5»τα υψηλής εξασφάλισης προνομιούχα ομόλογα (SP) της Εθνικής και της Eurobank. Σε «CCC/RR5» αναβαθμίστηκαν τα ομόλογα της Πειραιώς. Βλέπει καλύτερες προοπτικές ανάκτησης.

H Fitch αναβάθμισε τα ομόλογα ελληνικών τραπεζών

H Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων (SP) της Eθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε «Β-/RR4» από «CCC/RR5».

Παράλληλα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Πειραιώς σε «CCC/RR5» από «CCC-/RR6». 

Η αναβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι oι ανακτήσεις για τους κατόχους των εν λόγω τίτλων έχουν βελτιωθεί λόγω των μικρότερων ρίσκων όσον αφορά την αξία των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού, μετά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μειώση του ρίσκου (derisking) στο ενεργητικό των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης μεγάλων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE).

Επιπρόσθετα, η Fitch εκτιμά ότι η πρόσφατη δημοσίευση των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities) των τραπεζών θα στηρίξει τη δημιουργία μεγαλύτερων μαξιλαριών ασφαλείας (resolution debt buffers) και θα αυξήσει την προστασία για τους κατόχους του χρέους σε περίπτωση χρεοκοπίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Fitch, η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank ευθυγραμμίζεται με την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεού (IDR) τους. Η αξιολόγηση ανάκτησης «RR4» για το εν λόγω χρέος της Εθνικής και της Eurobank αντανακλά τις προσδοκίες της Fitch για τις μέσες προοπτικές ανάκτησης. 

Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των υψηλής εξασφάλισης προνομιούχων ομολόγων της Πειραιώς βρίσκεται μια βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεού της, το οποίο αντανακλά την εκτίμηση ότι οι προοπτικές ανάκτησης θα είναι κάτω από τον μέσο επίπεδο (RR5) αντί για φτωχές (RR6) σε περίπτωση χρεοκοπίας. H ικανοποιητική εκτέλεση των σχεδίων μείωσης του ρίσκου μειώνει τον κίνδυνο χρεοκοπίας, αλλά η Πειραιώς συνεχίζει να βρίσκεται πιο πίσω από κάποιες από τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον ισολογισμό της. Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (unreserved) αντιστοιχούσαν ακόμα στο 135% των κεφαλαίων CET1 της Πειραιώς στο τέλος Ιουνίου, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τιτλοποίησης Sunrise I.

μαξιλάρια ασφαλείας των τριών τραπεζών είναι χαμηλά αλλά η Fitch αναμένει ότι θα ενισχυθούν σταδιακά καθώς οι τράπεζες θα επιχειρούν να επιτύχουν τους στόχους για τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, οι οποίοι θα τεθούν σε πλήρη ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026. 

Η Fitch τονίζει ότι οι αξιολογήσεις του υψηλής εξασφάλισης προνομιούχου χρέους των τριών τραπεζών πιθανότατα θα αναβαθμιστούν αν αναβαθμιστεί και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεό τους.

Επίσης, η εν λόγω αξιολόγηση της Πειραιώς μπορεί να αναβαθμιστεί αν αναβαθμιστεί η αξιολόγηση για τις προοπτικές ανάκτησης στο «RR4» από «RR5».

Αντίστοιχα, οι αξιολογήσεις του υψηλής εξασφάλισης προνομιούχου χρέους των τριών τραπεζών πιθανότατα θα υποβαθμιστούν αν υποβαθμιστεί και το μακροπρόθεσμο αξιόχρεό τους.

Στην περίπτωση της Εθνικής και της Eurobank, οι αξιολογήσεις μπορεί να υποβαθμιστούν χαμηλότερα από το επίπεδο της αξιολόγησης του αξιοχρεού τους αν οι προοπτικές ανάκτησης αποδυναμωθούν σε «RR5» ή «RR6».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v