Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού πράσινου ομολόγου

Από την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου.

Prodea: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού πράσινου ομολόγου

Η «Prodea» ανακοινώνει ότι σύμφωνα με του όρους του από 20/07/2021 «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «Πράσινο ΚΟΔ») ποσού €300.000.000, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του Πράσινου ΚΟΔ για την πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 20.07.2021 έως 20.01.2022, είναι η Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.

Από την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.526.666,67 Ευρώ, ήτοι ποσό 11,7555555556 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 300.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v