Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Πέρασαν «πακέτα» μετοχών στη ΓΕΚ Τέρνα

Τα πακέτα πέρασαν στα 9,27 ευρώ ανά μετοχή, σε οριακό discount σε σχέση με την τιμή του τίτλου στο ταμπλό. Πωλητής, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Περιστέρης.

ΧΑ: Πέρασαν «πακέτα» μετοχών στη ΓΕΚ Τέρνα

Δυο πακέτα 300.000 και 600.000 μετοχών, που συνδυαστικά αντιστοιχούν σχεδόν στο 1% της ΓΕΚ Τέρνα πέρασαν μέσω του ΧΑ.

Λίγο αργότερα πέρασαν ακόμη τέσσερα πακέτα, ένα 300.000 μετοχών και δυο ακόμη 215.000 μετοχών της εισηγμένης έκαστο, καθώς και δυο ακόμη πακέτα 100.000 και 50.000 μετοχών. 

Συνολικά έχουν περάσει πακέτα 1.780.000 μετοχών ή του 1,72% της εισηγμένης

Τα πακέτα πέρασαν στα 9,27 ευρώ ανά μετοχή, σε οριακό discount σε σχέση με την τιμή του τίτλου στο ταμπλό. 

Πωλητής, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο βασικός μέτοχος της κατασκευαστικής Γ. Περιστέρης, στο πλαίσιο της δέσμευσης για μείωση του ποσοστού στην εταιρία. 

Σημειώνεται ότι στις 25 Ιανουαρίου, ο κ. Περιστέρης είχε δηλώσει: «Σε συνέχεια της από 24/01/2022 ανακοίνωσης της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, δηλώνω ότι μέχρι την 24/3/2022 θα διαθέσω τον αναγκαίο αριθμό κινητών αξιών προκειμένου να μην υπερβαίνει η συμμετοχή μου το όριο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 ν. 3461/2006, λαμβανομένων υπόψη και των κινητών αξιών της παραγράφου 3 του αυτού άρθρου. Περαιτέρω δεν θα ασκήσω κατά το διάστημα αυτό τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v