Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Χ.Α.: Οk στις νέες μετοχές τριών εταιριών

H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ων εταιριών Εμπορική, Altec και Audio Visual.

Χ.Α.: Οk στις νέες μετοχές τριών εταιριών
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ων εταιριών Εμπορική, Altec και Audio Visual.

Aναλυτικότερα, η  Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

* 225.380.709 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30η Μαρτίου 2010.

* 114.893.452 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ALTEC Α.Β.Ε.Ε.", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30η Μαρτίου 2010.

* 28.183.819 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HXOΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.", οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30η Μαρτίου 2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v