ΧΑ: Σε επιτήρηση 11 μετοχές

Την αφαίρεση 15 μετοχών από την Κύρια Αγορά και την υπαγωγή 11 εξ αυτών στην κατηγορία επιτήρησης, τριών στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και μιας (Ζάμπα) στην κατηγορία "προς διαγραφή" αποφάσισε το ΔΣ του ΧΑ.

ΧΑ: Σε επιτήρηση 11 μετοχές
Την αφαίρεση 15 μετοχών από την Κύρια Αγορά και την υπαγωγή 11 εξ αυτών στην κατηγορία επιτήρησης, τριών στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και μιας (Ζάμπα) στην κατηγορία "προς διαγραφή" αποφάσισε το ΔΣ του ΧΑ, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του euro2day. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξη των εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς (άρθρο 3.1.2.3)

Οι μετοχές των εταιριών ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. και Rilken ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από την Κύρια Αγορά, καθώς πληρούν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (< 15%).

Η μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 28 Μαΐου 2012, ημερομηνία ισχύος της Τακτικής Εξαμηνιαίας Αναθεώρησης της σύνθεσης των δεικτών FTSE/X.A.

2. Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή (άρθρο 3.1.2.5)

Οι μετοχές της εταιρίας ΖΑΜΠΑ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από την Κύρια Αγορά, καθώς πληρούν το κριτήριο των χαμηλών εσόδων (< 2 εκ. €).

Η μεταφορά των μετοχών στην κατηγορία Προς Διαγραφή, θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τρίτης, 10 Απριλίου 2012.

3. Μεταφορά μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 3.1.2.4)

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του κανονισμού οι μετοχές των εταιριών Sciens Α.Ε., SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Βιοτέρ Α.Ε., Π.ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ Α.Ε., ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε., Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε, Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., Axon Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Η μεταφορά των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης θα ισχύσει από τη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Απριλίου 2012.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 20.317 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή 9.673 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 12η Απριλίου 2012.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενημερώθηκε για:

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.» από € 0,96 σε € 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 17η Απριλίου 2012.

• τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» από € 1,00 σε € 0,32. Ως ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών ορίστηκε η 17η Απριλίου 2012.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

• τη διατήρηση και για το 2012 της έκπτωσης που παρέχεται στα Μέλη για τη χρέωση των πρόσθετων συνδέσεων ETW/ORAMA στην αγορά Αξιών. Συγκεκριμένα, οι συνδέσεις θα χρεώνονται με βάση την αξία των συναλλαγών του 2008. Επίσης, θα διατηρηθεί η δωρεάν χρήση της υπηρεσίας ODL και για το 2012.

• τη μεταβολή του βήματος τιμής για τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) σε 0,001 € ανεξαρτήτου τιμής του ΔΑΚ. Η μεταβολή θα ισχύσει από 17/04/2012.

• την παραίτηση της εταιρίας – Μέλους του ΧΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ

• την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ETF FTSE 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από την εταιρία – Μέλος του Χ.Α. «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ»

Αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών

Τις αλλαγές στην σύνθεση των δεικτών του ΧΑ που θα πραγματοποιηθούν στις 10/4, ανακοίνωσε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικά, σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στην σύνθεση των δεικτών της αγοράς μετοχών του ΧΑ:

Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε." με στάθμιση 100%.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη ΧΑ

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.» με στάθμιση 100%.

Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ

Οι μετοχές των εταιρειών «ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.» και «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» με στάθμιση 100%.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Mid Cap

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές των εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» με στάθμιση 40%.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Small Cap Index

Οι μετοχές των εταιρειών «ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», «EUROMEDICA Α.Ε.», «ΒΙΟΤΕΡ S.A.» και «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

FTSE/ΧΑ Δείκτης Αγοράς

Οι μετοχές των εταιρειών «ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», «EUROMEDICA Α.Ε.», «ΒΙΟΤΕΡ S.A.» και «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Υγείας

Οι μετοχές των εταιρειών «ΑΧΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» και «EUROMEDICA Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

Οι μετοχές της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Δείκτης FTSE/ΧΑ Κατασκευές & Υλικά

Οι μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» αφαιρούνται από την σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τρίτης 10 Μαρτίου 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v