Σε κοινή πορεία τράπεζες - Fintechs

Τα πεδία συνεργασίας των εγχώριων τραπεζών με τις fintechs. Ποια είναι τα οφέλη και για τις δυο πλευρές. Γράφει ο Γιάννης Γραμματικός της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Σε κοινή πορεία τράπεζες - Fintechs
  • του Γιάννη Γραμματικού*

Η ορολογία Fintech πάντα ήταν συνυφασμένη με τις τράπεζες. Επενδύσεις σε τεχνολογία για χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες ήταν και είναι διαρκώς παρούσες στον τραπεζικό τομέα.

Αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, είναι η εξειδίκευση και η παροχή αυτών των υπηρεσιών από ειδικού σκοπού επιχειρήσεις, τις Fintechs, με όλο και συχνότερη αξιοποίηση των λύσεών τους από τις «παραδοσιακές» τράπεζες. Έχει πράγματι ενδιαφέρον ότι κάποια λίγα χρόνια πριν η ερώτηση προς μια παραδοσιακή τράπεζα ήταν εάν σκέφτεται να συνεργαστεί στο μέλλον με Fintechs ή εάν τις αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά.

Σήμερα, η αξιοποίηση και συνεργασία τραπεζών - Fintechs θεωρείται δεδομένη. Οι δυο αυτοί κόσμοι έχουν έρθει πιο κοντά, χτίζοντας επωφελείς συνεργασίες για μέτοχους και πελάτες τους. Αφενός οι τράπεζες, μετά από ένα πρώτο «μούδιασμα», έπαψαν να είναι φοβικές και αμυντικές απέναντι στους entrepreneurs, αφετέρου τα Fintechs με τη σειρά τους κατανόησαν ότι δεν αλλάζεις εύκολα τον κόσμο μόνος σου, σε ένα ενιαίο σύστημα λειτουργίας.

Έρευνα της Finastra το 2022 σε δείγμα 750 παγκόσμιων τραπεζικών ηγετών, έδειξε ότι ένα 56% είναι απόλυτα θετικό στη συνεργασία με κάποια Fintech, έναντι ενός μόλις 6%, που βλέπει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη μιας δικής του, εσωτερικής λύσης. Επίσης, 3 στους 4 παγκόσμιους τραπεζικούς ηγέτες εκτίμησαν την αύξηση των συνεργασιών τους με Fintechs, μέχρι 3 μέσα στους επομένους 18 μήνες.

Κάπως έτσι εξελίσσεται και η ελληνική αγορά. Οι τράπεζες που λειτουργούν στην χώρα μας έχουν πειστεί ότι η συνεργασία αξίζει με κάποιον που είναι εξειδικευμένος, δίνοντας όλη του την προσοχή και ενέργεια στην ανάπτυξη ενός προϊόντος ή υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη της τράπεζας. Γιατί για μια τράπεζα ο πελάτης αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ότι η Fintech λύση είναι κατά κανόνα οικονομικότερη. Συνήθως είναι και γρηγορότερη στην υλοποίησή της, περισσότερο πελατοκεντρική, έχει ευελιξία προσαρμογής και είναι και εξελίξιμη, στοιχείο εξαιρετικά σημαντικό για τις τράπεζες και τους πελάτες τους.

Αυτήν την περίοδο οι ελληνικές τράπεζες συνεργάζονται σε διαφορετικούς χώρους με Fintechs, όπως ενδεικτικά, κυρίως:

  • στην αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων,
  • στην πρόληψη και διαχείριση της ηλεκτρονικής απάτης,
  • σε θέματα υπηρεσιών πληρωμών μικρής και μεγάλης αξίας,
  • στην υιοθέτηση της ανοιχτής τραπεζικής και τη δημιουργία platform ecosystems για να συνεργάζονται με τρίτους παρόχους, να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να δημιουργούν ένα πιο διασυνδεδεμένο οικονομικό περιβάλλον, γνωστό με τον όρο «ενσωματωμένη και ολοκληρωμένη τραπεζική» (embedded and integrated banking).

Οι συνεργασίες τραπεζών - Fintechs προϋποθέτουν καλούς ακροατές και καλή πίστη. Όταν η συνεργασία λειτουργεί, όλοι οι εμπλεκόμενοι γίνονται σοφότεροι και, κυρίως, καλύτεροι επαγγελματίες.

* Ο κ. Γιάννης Γραμματικός είναι Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (EET)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v