Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παν. Ρουμελιώτης: Γιατί θα βρεθεί λύση στη β' αξιολόγηση

Τρεις λόγους αισιοδοξίας βλέπει ο πρόεδρος της Attica Bank για την ελληνική οικονομία. Το βεβαρυμένο παρελθόν του ΔΝΤ και η απαίτηση για ακραίες μεταρρυθμίσεις. Η σημασία της πολιτικής συγκυρίας στην Ευρώπη. Πώς προχωρά η Attica Bank.

Παν. Ρουμελιώτης: Γιατί θα βρεθεί λύση στη β' αξιολόγηση

Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει γιατί η Ελλάδα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της υποστηρίζει ο πρόεδρος της Attica Bank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Συμπληρώνει δε πως αν η χώρα μας δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δεν θα έπαιρνε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος από το πρόσφατο Eurogroup.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θα κλείσει η αξιολόγηση, όπως λέει, είναι "το γεγονός πως η ελληνική οικονομία έχει μπει τα δύο τελευταία τρίμηνα σε τροχιά ανάκαμψης και οι προβλέψεις για το 2017 και το 2018 είναι πολύ θετικές".

Ο τρίτος λόγος είναι πως "και η ίδια η Ευρώπη και ειδικότερα η Ευρωζώνη, με ορισμένες εξαιρέσεις των γνωστών χωρών, θέλει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο σε μια περίοδο αβεβαιότητας σε ότι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και τις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες".

"Η στάση του Δ.Ν.Τ δεν πρέπει να ξαφνιάζει στο βαθμό που επιμένει σε ακραίες μεταρρυθμίσεις που είναι εκτός του πλαισίου του κοινοτικού κεκτημένου, ιδιαίτερα στα εργασιακά" λέει ο κ. Ρουμελιώτης. Προσθέτει πως σε αυτό το σημείο "η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ισχυρή" αφού "η μη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην αγορά εργασίας μπορεί να προσβληθεί στα κοινοτικά όργανα".

Επιπλέον, "η συμμετοχή του Δ.Ν.Τ δεν είναι απαραίτητη στη βάση πως εδώ και δύο χρόνια περίπου δε συμμετέχει στη χρηματοδοτική στήριξη της Ελλάδας. Για πολιτικούς κυρίως λόγους, ορισμένες χώρες (και κυρίως η Γερμανία) επιμένουν για εμπλοκή του Δ.Ν.Τ στο ελληνικό πρόγραμμα επικαλούμενες τα εθνικά τους κοινοβούλια τα οποία, όπως λένε, δεν θα ψήφιζαν τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος χωρίς συμμετοχή του Ταμείου".

Ειδικά για τη στάση του Δ.Ν.Τ σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, ο πρόεδρος της Attica Bank θεωρεί πως "η προσέγγιση του είναι κατανοητή λόγω και του βεβαρυμένου παρελθόντος. Συγκεκριμένα επειδή δεν απαίτησε αρχικά (το 2010) από τους Ευρωπαίους να συναινέσουν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Συνεπώς είναι δύσκολο από τη διοίκηση του Ταμείου να πάει στο Δ.Σ αίτημα για χρηματοδότηση της Ελλάδας χωρίς στοιχεία που επιβεβαίωνουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι επομένως απαραίτητο βήμα για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.

Ωστόσο η διοίκηση του Δ.Ν.Τ θα βρεθεί σε δύσκολη θέση γιατί πρέπει να εξηγήσει στο Δ.Σ. γιατί δεν υποστήριξε από τώρα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα καθιστούσαν σε μονιμότερη βάση βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Η θέση πως η δυσκολία αυτή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με υπερβολικά πρωτογενή πλεονάσματα (της τάξης του 3,5%) για μακρά χρονική περίοδο μετά το 2018 είναι μη εποικοδομητική γιατί τα υψηλά πλεονάσματα θα φρενάρουν τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας και χωρίς ανάπτυξη το χρέος δεν θα μπορεί να τεθεί σε βιώσιμη τροχιά".

"Εάν, όπως εκτιμώ, κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση με ρεαλιστικούς όρους" τονίζει ο Παν. Ρουμελιώτης, "θα αποτελέσει και ένα ισχυρό σήμα προς τις αγορές πως η Ελλάδα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη και ανάταξη της οικονομίας". Προσθέτει πως "θα είναι επομένως ευκολότερο να επικεντρωθεί η χώρα στο θέμα της ανάπτυξης και ειδικότερα στην κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων, εθνικών και κοινοτικών, προκειμένου να ολοκληρωθούν σε πρώτη φάση τα εν εξελίξει έργα υποδομών, εκσυγχρονισμού και καινοτομίας. Ετσι θα υποβηθήσει σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση την ανάπτυξη της οικονομίας. Γι αυτό το λόγο έχει μεγάλη σημασία η αναδιάταξη του κρατικού μηχανισμού".

Οσο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα, ο πρόεδρος της Attica Bank θεωρεί πως "θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος ώστε οι τράπεζες να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους από τα προβληματικά χαρτοφυλάκια. Ομως, μετά τα μέτρα για το ελληνικό χρέος, "τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ τότε αυτό θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σήμερα αδυνατούν να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια". Επιπλέον "το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συμβάλλει επίσης προς την κατεύθυνση αυτή".

Προχωρά η εξυγίανση της Attica Bank

"Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Attica Bank" λέει ο κ. Ρουμελιώτης. Ηδη προχωρά η "υλοποίηση απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης για την ανάθεση της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου καταγγελμένων δανείων που ξεπερνά το ένα δισ. ευρώ. Το σχέδιο εντάσσεται στην πολιτική της τράπεζας για εξυγίανση του ισολογισμού της. Για το σκοπό αυτό η Attica Bank θα εκδώσει δύο ομολογίες και θα δημιουργήσει και μια εταιρεία διαχείρισης από κοινού με τρίτο επενδυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου". Η διαδικασία "θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Ιανουρίου και ήδη η τράπεζα βρίσκεται σε στάδιο διαπραγματεύσεων με τους επτά επενδυτικούς ομίλους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον".

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας "η τράπεζα θα έχει βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και τους υπόλοιπους δείκτες, ειδικά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις". Ταυτόχρονα με τη διαχείριση των καταγγελμένων δανείων θα προχωρήσουμε και σε αναδιαρθρώσεις δανείων για επιχειρήσεις που βρίσκονται εν λειτουργία με στόχο να στηριχθεί η συνέχιση της λειτουργίας τους και η ανάπτυξή τους".

Ο πρόεδρος της Attica Bank ξεκαθαρίζει πως "η τράπεζα θα εντάξει στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο (της τιτλοποίησης) κυρίως επιχειρηματικά δάνεια και δεν πρόκειται να θίξει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προοπτικές ανάκαμψης και ανάπτυξης".

Ταυτόχρονα η διοίκηση της Attica Bank προωθεί και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες για την εξυγίανση της και την εφαρμογή των προτάσεων του SSM και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου περίπου του 10% του προσωπικού μέσω του οποίου, από το 2017, θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος της τράπεζας κατά περίπου 4,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Προχωρά επίσης "και η απομόχλευση στοιχείων ενεργητικού με τη ρευστοποίηση ή απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών, ενώ θα προχωρήσει και σε πώληση ακινήτων".

Επίσης, "ολοκληρώθηκε το νέο οργανόγραμμα της τράπεζα θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του μισθολογικού κόστους", προχώρησε η εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης (το Δ.Σ αποτελείται από έμπειρα τραπεζικά στελέχη), αναβαθμίστηκε το risk management και τα τεχνολογικά συστήματά". Ηδη η Attica Bank "προχώρησε σε συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ για την υλοποίηση προγράμματος μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν με περίπου 30 εκατ. ευρώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ έχει αναπτύξει και νέα τραπεζικά προϊόντα".

Από το 2017 προβλέπεται πως η τράπεζα θα μπει σε τροχιά κερδοφορίας.

Τέλος, "το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας 2017 - 2019 εγκρίθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονομικών και έχει σταλεί προς έγκριση και στη διεύθυνση ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp.).

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v