Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EΠΙΛΕΚΤΟΣ: Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ Ν.4706/2020».

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως αντιπροσωπευόμενοι 11 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 37.528.139 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 37.528.139 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 72,51 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια υπήρξε απαρτία κατά το νόμο και το καταστατικό.

Η λήψη απόφασης για το θέμα της συνέλευσης ανεβλήθη υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 33 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα που κατά τα ως άνω άρθρα υπέβαλε η μέτοχος κα Φωτεινή Δοντά του Ιωάννη κάτοχος 2.912.583 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστού 5,63 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ζητήθηκε η αναβολή λήψης απόφασης για το θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00.

Για την εξ αναβολής Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου έπρεπε να υφίσταται, σύμφωνα με τα άρθρο 141 παράγραφος 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 124 παράγραφος 6 του Ν 4548/2018, κατά την έναρξη της 17.07.2021 ήτοι της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η μετ' αναβολή ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας ( πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτήν και νέοι μέτοχοι τηρουμένης της διάταξης του άρθρου 141 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v