Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 30/6/2022)...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 3 Οκτωβρίου 2022 προέβη σε αγορά 4.543 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 74.128,05 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 16,317 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 1.124.025 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,01% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 14,501 ανά μετοχή. Η αγορά των ανωτέρω ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.

 

Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v