Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ρυθμιζόμενη Πληροφορία: Αγορές Ιδίων Μετοχών (Απόφαση ΕΓΣ 11/10/2023)...

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2024 προέβη σε αγορά 3.500 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 93.925,00  (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 26,836 ανά μετοχή).

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 2.641.829 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,38% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 18,555 ανά μετοχή.

 

Μαρούσι, 27 Φεβρουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v