Τρ. Κύπρου: Προς αρνητικά επιτόκια καταθέσεων

Τι περιλαμβάνει η στρατηγική του Συγκροτήματος για μείωση των κόκκινων δανείων και περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Τρεις τρόποι για μεσοπρόθεσμη επαναδραστηριοποίηση εκτός Κύπρου.

Τρ. Κύπρου: Προς αρνητικά επιτόκια καταθέσεων

«Ο λόγος καταθέσεων προς χορηγήσεις διαμορφώνεται στο 66%. Υπάρχει μια υπερβάλλουσα ρευστότητα της τάξεως των τριών δισ. ευρώ και εκτιμούμε ότι η κατάσταση αυτή δεν έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα». Αυτά δήλωσαν τα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου κατά τη σημερινή παρουσίαση του Συγκροτήματος σε Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, συμπληρώνοντας πως η Τράπεζα θα κινηθεί προς την επιβολή χρεώσεων σε καταθετικούς λογαριασμούς (αρνητικά επιτόκια) επιχειρήσεων-οργανισμών, χωρίς όμως αυτό να επεκταθεί και στους ιδιώτες. Παράλληλα, η Τράπεζα θα ωθήσει τμήμα των καταθετών της να στραφεί προς τα επενδυτικά προϊόντα.

Συνολικά, τα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου αναφέρθηκαν στη μεγάλη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων που έχει συμβεί κατά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να έχει υποχωρήσει στο 31%, ο εποπτικός δείκτης CT1 να βρίσκεται στο 14,9% (ελάχιστο επιτρεπτό όριο το 10,5%) και τα καθαρά κέρδη του φετινού πρώτου εννεαμήνου να έχουν διαμορφωθεί στα 116 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, πολιτική της Τράπεζας είναι η περαιτέρω δραστική μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η αποκλιμάκωση του λειτουργικού κόστους, προκειμένου να μειωθεί ο δείκτης κόστους προς έσοδα (σήμερα βρίσκεται στο υψηλό 62%).

Ειδικότερα, στο μέτωπο της μείωσης των κόκκινων δανείων, επιδιώκεται:

• Η πώληση δανείων άνω των δύο δισ. ευρώ, η οποία αναμένεται μέσα στους πρώτους μήνες του 2020.

• Η οργανική μείωση των NPLs, η οποία για φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ (684 εκατ. στο 9μηνο).

• Η εφαρμογή του προγράμματος «Εστία» (κρατική στήριξη νοικοκυριών με κόκκινα στεγαστικά δάνεια) που κινήθηκε χαμηλότερα των προσδοκιών, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται αύξηση αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

• Η σταδιακή πώληση ακινήτων ύψους 1,5 δισ. ευρώ που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, μέσα από ανταλλαγή δανείων. Πέραν αυτών, έχουν ήδη εκποιηθεί μέχρι τώρα ακίνητα αξίας 1,1 δισ. ευρώ. Το υπάρχον απόθεμα των ακινήτων είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της Τράπεζας στο 70%-75% της τρέχουσας αποτίμησής τους, οπότε η ρευστοποίησή τους θεωρείται εφικτή και μάλιστα συνοδευόμενη από λογιστικά κέρδη.

Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος της Τράπεζας Κύπρου αφορά τη μείωση του λειτουργικού της κόστους και αυτό περιλαμβάνει ένα πακέτο μέτρων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ολοένα και μεγαλύτερη ψηφιοποίηση των εργασιών, η περαιτέρω μείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων (βλέπε τα προαναφερόμενα αρνητικά επιτόκια), ένα νέο (σχετικά σύντομα) πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων (αυτό του προηγούμενου μήνα ψαλίδισε το κόστος κατά 13%) και μια περαιτέρω μείωση του αριθμού των καταστημάτων.

Αντίθετα, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα αποπληρωθούν πρόωρα τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί και είναι υψηλού κόστους για την Τράπεζα, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα.

Σε ό,τι αφορά πιθανά σχέδια επαναδραστηριοποίησης της Τράπεζας στο εξωτερικό, η διοίκησή της υποστηρίζει πως μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η μείωση των κόκκινων δανείων και του λειτουργικού κόστους.

Δεν αναμένονται κινήσεις «τύπου Uniastrum» (τράπεζα που είχε εξαγοραστεί κατά το παρελθόν στη Ρωσία). Πάντως, κινητικότητα υπάρχει για την ανάληψη εργασιών εκτός Κύπρου, όπως π.χ. η χορήγηση ναυτιλιακών δανείων, η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια σε συνεργασία με διεθνείς τράπεζες, αλλά και η χρηματοδότηση ξένου κινδύνου που με κάποιον τρόπο σχετίζεται με την Κύπρο.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v