Ηχηρό καμπανάκι στον κλάδο της ξυλείας

Σε δύσκολη κατάσταση ακόμη και οι ισχυρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Άμεσα μέτρα ζητούνται από τις τράπεζες και την κυβέρνηση. Τι «παίζει» για τις εισηγμένες Shelman, Ακρίτας και Interwood-Ξυλεμπορία.

Ηχηρό καμπανάκι στον κλάδο της ξυλείας

Ηχηρό καμπανάκι κινδύνου σήμαναν τα αποτελέσματα εννεαμήνου για τον κλάδο της ξυλείας, καθώς το σύνολο των εταιρειών βρίσκεται σε δυσχερή θέση, λόγω των βαρύτατων επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση.

Παράγοντες της αγοράς μάλιστα εκτιμούν πως αν δεν ληφθούν άμεσα και «γενναία» μέτρα από τις τράπεζες και την πολιτεία, δεν θα αργήσουμε να φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχει αξιοσημείωτη εγχώρια παραγωγή και έτσι όταν κάποια στιγμή η οικονομία ανακάμψει, η ζήτηση για προϊόντα ξύλου θα καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές.

Οι εταιρείες του κλάδου βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες:

• Με κατακόρυφη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, η οποία οφείλεται στην καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας και στη μείωση των επενδύσεων στον ιδιωτικό, αλλά και στον δημόσιο τομέα. Και αυτό όταν οι εξαγωγές προϊόντων επιβαρύνονται με σημαντικό μεταφορικό κόστος.

• Με μεγάλα τραπεζικά ανοίγματα, τα οποία επιβαρύνονται από υψηλότατα επιτόκια.

• Με όλες τις παρενέργειες που έχουν προκύψει από τη στροφή των νοικοκυριών από το πετρέλαιο θέρμανσης προς τη θέρμανση μέσω της καύσης ξύλων.

Ειδικότερα, η ΒΑΛΚΑΝ έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα εδώ και κάποια χρόνια, ενώ ουσιαστικά εκτός λειτουργίας βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και η μεγαλύτερη βιομηχανία του κλάδου, η Shelman (η ΔΕΗ έχει διακόψει το ρεύμα στη μονάδα της Κομοτηνής, όταν η μονάδα στην Εύβοια έχει διακόψει την παραγωγική διαδικασία εδώ και καιρό).

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο ορκωτός ελεγκτής εξέφρασε αρνητική γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις της Shelman, σημειώνοντας πως μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται πιθανή εύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο υποχώρησε από τα 18,4 στα 14,4 εκατ. ευρώ, το EBITDA ήταν αρνητικό (-3,94 εκατ. ευρώ), οι χρεωστικοί τόκοι εκτινάχθηκαν στα 3,48 εκατ. και η καθαρή ζημία διαμορφώθηκε στα 12,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,61 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά (-5,9 εκατ.) και ο καθαρός δανεισμός γύρω στα 125 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, οι μέτοχοι αδυνατούν να εισφέρουν στον όμιλο ίδια κεφάλαια και αναζητούν στρατηγικό επενδυτή, που είναι η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότησή του.

Επιπλέον, σημειώνει πως οι διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση των δανείων δεν έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας και οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πλέον σημαντικά μειωμένες.

Η μόνη διαφαινόμενη ακτίνα φωτός έγκειται στο αρχικό ενδιαφέρον που έχει επιδείξει ο τουρκικός όμιλος Kastamonu, ο οποίος έχει μεν επισκεφτεί το εργοστάσιο της Κομοτηνής, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστοί οι ακριβείς στόχοι του.

Μεγάλα προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζει και η βιομηχανία Alpha Woods, η οποία ελέγχεται και αυτή -όπως και η Shelman- από τον ίδιο βασικό μέτοχο (οικογένεια Αδαμόπουλου).

Σε σαφώς καλύτερη θέση από τις παραπάνω, αλλά με μεγάλα προβλήματα, βρίσκεται η εισηγμένη Ακρίτας. Η θρακιώτικη βιομηχανία ξύλου υποχρεώθηκε στο εννεάμηνο σε πτώση πωλήσεων (από 31,4 σε 22,5 εκατ. ευρώ), σε αρνητικό EBITDA 2,56 εκατ. ευρώ και σε καθαρές ζημίες 8,6 εκατ. ευρώ (έναντι 7,8 εκατ.). Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 29,4 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός της ήταν λίγο πάνω από τα 35 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Ακρίτας παραδέχεται πως υφίστανται παράγοντες που προκαλούν αβεβαιότητα και σχετίζονται με την προβληματική κατάσταση του κλάδου, τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την περιορισμένη πρόσβαση στις χρηματαγορές. Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, που επιδρά στη ρευστότητα του ομίλου, στην ποιότητα τα ταμειακών του ροών και στους δείκτες της οικονομικής του απόδοσης συνολικά.

Η εισηγμένη πάντως έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει: α) βελτίωση του μίγματος των πωλήσεων με έμφαση στη διεύρυνση του μικτού περιθωρίου και στη διακοπή ζημιογόνων πωλήσεων, β) περαιτέρω περιορισμό του εργασιακού κόστους, γ) σχέδιο αναδιάρθρωσης δανεισμού και πληρωμών κεφαλαίου για δύο έτη.

Επηρεασμένα από τη χαμηλή ζήτηση είναι και τα αποτελέσματα της Interwood-Ξυλεμπορία, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο εμπορικό κομμάτι του κλάδου της ξυλείας. Στο εννεάμηνο, η εισηγμένη κατάφερε να διατηρήσει σταθερό το ύψος των πωλήσεών της (στα 18,6 εκατ. ευρώ), σημείωσε θετικό EBITDA και EBIT (829 ΚΑΙ 386 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα), ενώ οι ζημίες προ φόρων του 1,2 εκατ. ευρώ οφείλονταν αποκλειστικά στα χρηματοοικονομικά έξοδα του 1,52 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης ήταν θετικά (19,7 εκατ. ευρώ), οι ταμειακές της ροές θετικές, αλλά ο καθαρός δανεισμός της καθόλου ευκαταφρόνητος (γύρω στα 28 εκατ. ευρώ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v