Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι... «τελευταίοι των κλωστών» αντεπιτίθενται!

Πώς αντιδρούν και τι σχεδιάζουν οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου που παραμένουν στο ταμπλό και κατάφεραν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Αίτημα για αλλαγή στάσης από την Πολιτεία και για άρση των αντικινήτρων.

Οι... «τελευταίοι των κλωστών» αντεπιτίθενται!

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2013 ολοκληρώθηκε και δύο ακόμη εισηγμένες εταιρείες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου δεν εξέδωσαν οικονομικές καταστάσεις: η Ελληνική Υφαντουργία με τα οξύτατα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Fintexport που υποχρεώθηκε σε πτώχευση.

Επιπλέον, από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει από το ταμπλό οι εταιρείες Τεξαπρέτ, Maxim-Περτσινίδης, Κορφίλ, Κλωστήρια Ναούσης, Δούδος, Γιαννούσης, Ηλιοφίν, Μακεδονικά Κλωστήρια, Αφοί Μαγγρίζου, Λεβεντάκης, Ελφίκο, ενώ η Εριουργία Τρία Άλφα και η Λανακάμ έχου διακόψει εδώ και χρόνια την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Πολλοί προβλέπουν ότι είναι θέμα χρόνου ο θάνατος και των υπόλοιπων κλωστοϋφαντουργικών ομίλων, ωστόσο παράγοντες του κλάδου υποστηρίζουν πως όχι μόνο η κλωστοϋφαντουργία είναι απαραίτητη για την ουσιαστική ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και ότι οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να είναι ανταγωνιστικές, αν η κυβέρνηση άρει μια σειρά ισχυρά αντικίνητρα που υπάρχουν:

• Τεράστιο κόστος καυσίμων (παρά την κίνηση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε κάποιες μειώσεις τιμολογίων σε μεγάλους πελάτες της μεσαίας τάσης).

• Μεγάλο μη μισθολογικό κόστος (παρά την απόφαση για περιορισμό των εργοδοτικών εισφορών από 1η Ιουλίου 2014).

• Φόροι που βαραίνουν το κόστος παραγωγής.

• Έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα.

Παρ' όλα αυτά, οι εισηγμένες του κλάδου κατάφεραν το 2013 να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά τους αποτελέσματα, περιορίζοντας το ύψος των ζημιών τους και σημειώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις θετικό EBITDA. Μάλιστα, μετά από χρόνια, είδαμε μια νέα μονάδα κλωστηρίου (από την Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου) να προστίθεται στην παραγωγή, ή καλύτερα να επαναλειτουργεί μετά από τετραετή διακοπή.

Γενικότερα, οι ελληνικές εταιρείες προχώρησαν στην υλοποίηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, μείωσαν τα κοστολόγιά τους και επικεντρώθηκαν σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Αν σ' όλα αυτά κάποιος προσθέσει το αυξανόμενο κόστος στις χώρες της ΝΑ. Ασίας, την ταχύτερη ανταπόκριση των ελληνικών εταιρειών στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων πελατών τους, το χαμηλότερο μεταφορικό κόστος σε σχέση με την ΝΑ. Ασία και την αποψίλωση των Ευρωπαίων παραγωγών, τότε αντιλαμβάνεται πως -υπό προϋποθέσεις- η ελληνική κλωστοϋφαντουργία έχει θετικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ενδεικτικά είναι όσα υποστηρίζει η διοίκηση της νηματουργίας Βαρβαρέσος: «Η κλωστοϋφαντουργία και οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες ένδυσης-µόδας είναι παγκόσµιοι ηγέτες που αντιπροσωπεύουν το 10% των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Υποστηρίζουν σχεδόν 850.000 εταιρείες και 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και πλέον άλλα 3 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασµού.

Η τάση για επιστροφή στην ευρωπαϊκή παραγωγή κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης µόδας βασίζεται στο ότι η αγορά ζητάει γρήγορες παραδόσεις (fast fashion). Λόγω γεωγραφικής θέσης µόνο η Ευρώπη µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα. Παράδειγµα, µεγάλος κατασκευαστής ρούχων παράγει 26 collections ανά έτος µε διάρκεια της κάθε collection 14 ηµέρες.

Άλλα προτερήματα της ευρωπαϊκής παραγωγής είναι: Χαµηλότερο µεταφορικό κόστος, εύκολη επικοινωνία, πιο εύκολη και οικονοµική πρόσβαση στον προµηθευτή, παραγωγή προϊόντων φιλική προς το περιβάλλον εφαρµόζοντας καλές πρακτικές (ακτιβιστικές οργανώσεις όπως η Greenpeace δηµοσιεύουν πρακτικές παραγωγής βλαβερές προς το περιβάλλον επώνυµων αλυσίδων ρούχων). Επιπλέον στην Ασία αυξάνεται σταδιακά το εργατικό κόστος, οι ασιατικές παραγωγικές και εµπορικές µονάδες επικεντρώνονται στις τοπικές αγορές, όπου η ζήτηση αυξάνεται, ενώ το ενδιαφέρον για φθηνή εξαγωγή στη Ευρώπη µειώνεται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τη σηµασία του κλάδου δροµολογεί δράσεις για το 2014 και για το µέλλον προς όφελος των μικρομεσαίων µε στόχο νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και διατήρηση του κλάδου».

Τα σχέδια των εταιρειών

To θετικό στοιχείο -βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα- είναι πως οι εισηγμένες κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες κατάφεραν το 2013 να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις, άλλοτε περνώντας σε λειτουργική κερδοφορία (Επίλεκτος -και στο κλωστοϋφαντουργικό κομμάτι, πόσο μάλλον ως όμιλος-, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Fieratex και Βαρβαρέσος με τη βοήθεια έκτακτων αποτελεσμάτων) και άλλοτε περιορίζοντας το ύψος των λειτουργικών τους απωλειών (Μουζάκης, όπου ωστόσο δεν παρατηρήθηκε βελτίωση στο καθαρό αποτέλεσμα επειδή το 2012 υπήρξε μη επαναλαμβανόμενο κέρδος και συγκεκριμένα έσοδα από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα).

Η Επίλεκτος είναι η μεγαλύτερη δύναμη της ευρωπαϊκής κλωστοϋφαντουργίας (δραστηριοποιείται παράλληλα και στην ενέργεια) και η διοίκησή της τονίζει πως «εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας που είναι η εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, διατηρώντας θέσεις εργασίας και προσπαθώντας με ενέργειές μας να πείσουμε την Πολιτεία για τη στήριξη του παραδοσιακού κλάδου».

Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, διαθέτοντας άριστη ρευστότητα, ξεκίνησε αρχικά με δύο βάρδιες τη μονάδα νηματουργίας στην Αιτωλοακαρνανία, έχοντας ήδη από το 2013 κάνει επαφές με μεγάλους πελάτες του εξωτερικού. Η διοίκηση της εισηγμένης προβλέπει για φέτος: α) πωλήσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ και θετικό EBITDA για τη μητρική εταιρεία, β) Μέσο ετήσιο τζίρο 3,5-4 εκατ. και προ φόρων κέρδη 0,3-0,4 εκατ. ευρώ για το θυγατρικό εκκοκκιστήριο και γ) Τζίρο 800 χιλ. και προ φόρων κέρδη 200 χιλ. ευρώ για το θυγατρικό φωτοβολταϊκό πάρκο.

Η νηματουργία Βαρβαρέσος αφενός προσπαθεί να εξομαλύνει πλήρως τα κεφαλαιακά ζητήματα που έχει (υπέγραψε προσύμφωνο για πώληση ακινήτου της έναντι 9,35 εκατ. ευρώ, συζητά με τράπεζες για μετατροπή βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο), αφετέρου «συνεχίζει το πρόγραµµά της που συνίσταται κυρίως στον περιορισµό και στη βελτίωση του µίγµατος παραγωγής προϊόντων, στη μείωση των δαπανών, στην εύρεση νέων αγορών-πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων».

Η Fieratex εισήγαγε το 2013 νέες επεξεργασίες υφασμάτων με αποτέλεσμα την άμεση αύξηση του κύκλου εργασιών και την επίτευξη ισχυρότερης προστιθέμενης αξίας. Ωστόσο, τα υψηλά σταθερά έξοδα σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης της παραγωγικής δυναμικότητας οδηγούν την εισηγμένη σε ζημιογόνα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «τα προϊόντα της στη συντριπτική τους πλειονότητα απευθύνονται σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και οι προοπτικές των οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και οι καλύτερες, η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι µια αντιστροφή του κλίµατος στην ελληνική οικονοµία θα µπορούσε να βελτιώσει την προοπτική των πωλήσεων για το τρέχον έτος. Παράλληλα η πιθανή πτώση της ισοτιµίας του ευρώ µε το δολάριο και του κόστους ενέργειας θα βελτιώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των ευρωπαϊκών προϊόντων σε σχέση µε αυτά των ανταγωνιστών από την εγγύς και Άπω Ανατολή».

Χ.Α.: Οικονομική πορεία κλωστοϋφαντουργικών εταιρειών

 

Κύκλος εργασιών

            EBITDA

Προ φόρων κέρδη

 

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Βαρβαρέσος

17.839

15.283

11.501

-1.943

9.441

-4.330

Επίλεκτος*

16.670

13.499

 

 

-1.341

-3.053

Επίλεκτος**

21.514

16.636

2.999

1.423

-23

-2.466

Κλωσ/γία Ναυπάκτου

4.713

7.962

172

-1.594

-856

-3.147

Μουζάκης

10.336

16.046

-2.931

-4.021

-4.857

-4.911

Fieratex

25.253

19.844

68

-1.378

-1.998

-3.411

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

* Αποτελέσματα α' εξαμήνου και μόνο για κλωστ/κή δραστηριότητα

* Αποτελέσματα εξαμήνου σε επίπεδο ομίλου 

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v