Τα μυστικά της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών

Ποιοι και πώς μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές έως το... 2023. Πόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις και ποιοι παίρνουν «έξτρα μπόνους». Πότε βγαίνει ο δικαιούχος εκτός ρύθμισης. Τα κέρδη και οι παγίδες. Ψαλίδι 30% στην εισφορά αλληλεγγύης. Λύση και για τα δάνεια του ΟΕΚ.

Τα μυστικά της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως το 2023 για όσους έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ και έως το 2020 για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές, αποκλεισμό από την εξόφληση σε έως και 100 δόσεις για όσους χρωστούν περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ, μείωση προσαυξήσεων από 20% έως και 100% για όσους υπαχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις και έξτρα μπόνους μείωσης προσαυξήσεων 20% για όσους επιλέξουν να παραμείνουν στην υφιστάμενη ρύθμιση της «νέας αρχής» με λιγότερες δόσεις προβλέπει η πολυαναμενόμενη τροπολογία για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μπόνους του 20% δεν αφορά όσους φορολογούμενους έχουν ενταχθεί στη πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων αλλά μόνο όσους φορολογούμενους έχουν υπαρχεί στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» που αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές έως 31/12/2012 με 48 δόσεις.

Στη νέα ρύθμιση υπάγονται βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 1η Οκτωβρίου 2014, ενώ οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω του Taxisnet, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες έως και το Μάρτιο. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι οι φορολογούμενοι να είναι φορολογικά ενήμεροι, να έχουν δηλαδή εξοφλήσει κανονικά οφειλές που έχουν προκύψει μετά την 1η Οκτωβρίου, όπως για παράδειγμα τη δόση του ΕΝΦΙΑ για τον μήνα Οκτώβριο.

Στην τροπολογία περιλαμβάνονται ακόμα διατάξεις με τις οποίες παρατείνεται έως το τέλος του 2015 η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%, αλλά και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για τη διετία 2015-16, με μειωμένους όμως συντελεστές κατά 30% (1%-4% για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ).

Πώς θα γίνει η ρύθμιση οφειλών

Εντός των ημερών, μετά την ψήφιση της τροπολογίας η οποία αναμένεται το αργότερο αύριο -ίσως και σήμερα σύμφωνα με ορισμένες πηγές- θα εκδοθεί απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που θα ορίζει τη διαδικασία. Θα ανοίξει ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxisnet στην οποία οι φορολογούμενοι θα μπαίνουν και θα κάνουν τη ρύθμιση οφειλών.

Στη ρύθμιση υπάγονται βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση έως και την 1η Οκτωβρίου (για τα ασφαλιστικά ταμεία η προθεσμία είναι 30 Σεπτεμβρίου).

Η τμηματική καταβολή -για όλο το ποσό- γίνεται με έκπτωση προσαυξήσεων ως εξής ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξει ο φορολογούμενος:

· Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
· Έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 90%
· Έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
· Έως τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
· Έως σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
· Έως εξήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%
· Έως εβδομήντα δύο μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%
· Έως εκατό μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%.

Η δυνατότητα των 100 δόσεων αφορά μόνο όσους έχουν οφειλές έως 15.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

«Κόφτης» στους… μεγάλους

Από τη ρύθμιση αποκλείονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οφειλές που υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ. Όσοι έχουν χαμηλότερες οφειλές, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση κατόπιν αίτησης η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι οι φορολογούμενοι να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης και να έχουν υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο φορολογικές δηλώσεις.

Τόκοι και πρόστιμα

Μπαίνοντας στη ρύθμιση οι φορολογούμενοι παύουν να απειλούνται από τα πρόστιμα ληξιπρόθεσμων οφειλών (10% στο δίμηνο κ.λπ.). Αντί για τους προβλεπόμενους τόκους και προσαυξήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τρέχει ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

Ελάχιστη δόση 50άρικο

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα ευρώ ενώ οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν μόνο ένα μέρος των οφειλών τους στη ρύθμιση. Πρέπει υποχρεωτικά να υπαχθεί το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Επίσης, δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή
β) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή
γ) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Μπόνους παραμονής στη «νέα αρχή»

Όσοι φορολογούμενοι έχουν υπαχθεί στην ισχύουσα ρύθμιση «νέα αρχή», προκειμένου να μη μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση με τις περισσότερες δόσεις, παίρνουν έξτρα μείωση προσαυξήσεων 20%, αν παραμείνουν στην ισχύουσα ρύθμιση.

Εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης υπόκεινται αναδρομικά, από 1η-1-2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδρομικά, από την ένταξή τους στη ρύθμιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής της νέας ρύθμισης. Έχουν ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση. Αν δεν το θέλουν μπορούν να υπαχθούν κανονικά στη νέα ρύθμιση.

Συνυπόχρεοι

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται αλληλεγγύως. Πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν το εν λόγω μέρος.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Ελαστικότερη είναι η νέα ρύθμιση σε σχέση με παλαιότερες, όσον αφορά απώλεια της ρύθμισης λόγω μη καταβολής δόσεων. Το σύνηθες είναι μέχρι σήμερα μη καταβολή δύο δόσεων να συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας ορίζεται ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την υποχρέωση άμεσης καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά και γ) την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής:

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, ή
β) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

Ανωτέρα βία

Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. Η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν αποφανθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

Κέρδη και παγίδες

Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών κερδίζουν:

· Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση οφειλής μηνιαίας ισχύος.

· Αναβολή της εκτέλεσης ποινών που επιβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ.

· Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημα περιορισμού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε.

Πρακτικά, δηλαδή, αν έχει γίνει ήδη κατάσχεση στα χέρια τρίτου (π.χ. καταθέσεων) μπορεί να αρθεί μόνο μετά από αίτηση του οφειλέτη και εφόσον έχει ήδη εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής οφειλής που έχει μπει σε ρύθμιση.
Επίσης αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου του άρθρου 7 του ν. 2120/1993 (Α΄ 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α΄179).

Συμψηφισμοί

Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναπομεινασών δόσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε. Πρακτικά δηλαδή, η εφορία μπορεί να κάνει συμψηφισμό με επιστροφή ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος στο ποσό που αντιστοιχεί στο 1/7 των δόσεων που απομένουν.

Εξασφάλιση με υποθήκες

Ακόμα και εάν ο φορολογούμενος μπει στη ρύθμιση, η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, ή να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

Μπορεί επίσης να παρακρατεί μέρος της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας και μέχρι την κάλυψη του 1/7 της υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής.

Τα ποσά που εισπράττονται από παρακράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή κατόπιν αυτεπάγγελτου συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Δε μετρά η παραγραφή

Όσο τρέχει η ρύθμιση, δεν μπορεί κάποιος φορολογούμενος να υποστηρίξει ότι το χρέος του παραγράφηκε π.χ λόγω παρέλευσης δεκαετίας.
Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.

* Δείτε όλη την τροπολογία στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

Έλενα Λάσκαρη [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v